O jeho úmrtí informovalo město Klatovy na svém Facebooku. „V neděli 1. října navždy opustil svět po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let bývalý starosta města Klatov Jan Vrána. Čest jeho památce a upřímnou soustrast nejbližším tímto za město Klatovy vyjadřuje starosta města pan Rudolf Salvetr, místostarostové pan Václav Chroust, Martin Kříž, Pavel Strolený a zaměstnanci městského úřadu," je uvedeno na profilu Klatov.

Jan Vrána byl prvním porevolučním starostou Klatov v letech 1990 - 1994, v zastupitelstvu města působil až do roku 2010, od roku 2002 jako místostarosta.

Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 10. října ve 12.00 hodin v obřadní síni krematoria města Klatov.