„V druhé polovině roku bychom měli začít budovat retenční nádrže vedle čistírny odpadních vod. Ty by měly pomoci při přívalových situacích, aby zadržely část vody, aby se nestávalo, že do Úhlavy, která pokračuje na Švihov, uniknou splašky a podobně,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust a dodal: „Jde o obrovskou akci, která s náklady dosáhne až čtvrt miliardy korun, ale předpokládáme dotaci ve výši 75%. Počítáme, že budeme nádrže budovat po dobu dvou let.“

Na posledním jednání zastupitelstva bylo schváleno také založení Fondu retenčních nádrží a rovněž v rámci rozpočtových opatření převod 30 milionů korun z Vodohospodářského fondu do tohoto nového fondu. „Je to obrovská investice, nebude jednoduchá. Jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba pro tuto akci zřídit fond, stejně jako jsme to dělali například v případě Čistého města, aby nešlo o nárazovou záležitost, ale částečně se to platilo průběžně.“ sdělil starosta Rudolf Salvetr.

Šumavské vodovody a kanalizace a. s. v Klatovech.
Město Klatovy odkoupí akcie ŠVaK, bude jediným vlastníkem, druhý akcionář dluží