„Na oslavy města počítáme s náklady maximálně do 4,5 milionu korun, které by měly pokrýt množství významných kulturních i sportovních akcí, které se sem podařilo přilákat právě díky tomuto výročí,“ sdělil starosta Rudolf Salvetr.

„Odsouhlaseny nebyly žádné nové akce s výjimkou ulice Za Čedíkem a Za Kasárny. Na každou z těchto akcí se počítá s částkou do 20 milionů korun. 6,3 milionu korun má město připraveno na údržbu stávajících komunikací a veřejného osvětlení upravených v rámci rekonstrukce Klatovy - čisté město. Město má volných padesát pět milionů na spolufinancování akcí plánovaných již v loňském roce, které buduje ve spolupráci s dotacemi od státu,“ dodal Salvetr.

„Jdou sem i peníze z Evropské unie, na severozápadním obchvatu se město bude podílet v tomto roce patnácti miliony korun, 238 milionů dostaneme z fondu Evropské unie. S budováním obchvatu by se mělo začít v březnu 2010, dokončení se předpokládá v květenu 2011. Před rozhodnutím je schválení dotace na centrum odpadového hospodářství, rekonstrukci centrálního zásobování teplem, zateplování veřejných budov, bude pokračovat regenerace panelového sídliště Pod Koníčky s dotací 3,5 milionu korun na druhou etapu. Má dvě etapy, doporučuji pouze vyčerpat dotaci a podíl města dodat až v roce 2011,“ upřesnil místostarosta Jan Vrána.

„Přesto podporujeme spolkovou činnost mládeže, kde město dodrželo stejné dotace jako v minulém roce, ač se v jiných oblastech pokouší šetřit. Zde město uvolní částku 9 milionů korun,“ přislíbil starosta Rudolf Salvetr.