Kostní ambulance Klatovské nemocnice má konečně svoji fyzioterapii. Nemůže jí však využívat v takovém rozsahu, jak by chtěla, nejsou na to peníze. Zdravotní pojišťovny nechtějí navýšit paušály, které stanovily v roce 2009, když kostní ambulance začínala a měla mnohem méně pacientů než nyní.
„V roce 2009 měla kostní ambulance 1500 pacientů za půl roku a nyní jich do října máme 2950. Fyzioterapie je prováděna každý den čtyři hodiny společně s terapeutkou. Pacienti docházejí dvakrát až třikrát týdně. Většinou je potřeba deset až dvanáct sezení, ale to je případ od případu. Další procedura se může opakovat po půl roce, ale snažíme se s lidmi komunikovat a spolupracovat i během této doby. Hlavní cílem je naučit pacienty cvičit, chodit a ulevit jim od chronické bolesti,“ informoval primář kostní ambulance Richard Pikner.

Navýšení paušálu se podařilo vyjednat pouze se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. „Máme nyní limit, že bychom mohli ošetřit 200 pacientů měsíčně. Bylo by však potřeba ještě více peněz i na dodatečné úkony jako na denziometrická vyšetření a předepisování léků,“ sdělil ředitel Klatovské nemocnice František Lešundák.

Vedení nemocnice nechce zůstat jen u tohoto kroku a chce rozvíjet kostní ambulanci i dále. „Jsme druzí po fakultní nemocnici v Plzni, která má kostní ambulanci s fyzioterapií. Pro místní lidi je to velmi důležité, že mají tuto možnost zde, v Klatovech. Díky primáři a jeho spolupracovníkům je zde oddělení, na které se jezdí dívat lékaři i z jiných nemocnic,“ dodal Lešundák.

Pacienti tuto možnost uvítají, nebudou muset dojíždět. „Jsem rád, že už je tahle možnost cvičení i v Klatovech. Zatím jsem to nevyzkoušel, ale určitě tam půjdu, protože doteď jsem jezdil do Plzně. Ušetřím za dojíždění a nebudu z cesty tak unavený. Myslím, že toho hodně lidí využije, je to výborná věc, která pomáhá,” řekl Deníku Petr Kotěšovský z Klatov.