Město Klatovy čeká velký historický okamžik. Bude zobrazeno na poštovní známce. Její křest je plánován na 16. června od 14 hodin v kulturním domě. O vzniku známky i chystané akci jsem si povídala s předsedou klatovského klubu filatelistů Josefem Steinerem.

Jak dlouhou cestu musel klatovský klub filatelistů urazit k vlastní poštovní známce?

První zmínka je z roku 2002, ta nebyla vyslyšela. Opakovali jsme návrh v roce 2008, tehdy jsme našli společnou řeč s předsedou Svazu českých filatelistů Lumírem Brendlem, ten se o vznik klatovské známky velmi zasadil a bude i přítomen křtu.

Kdo se podílel na grafické stránce známky?

Svoji žádost jsme museli podložit návrhy výtvarníků. Předložili jsme pět návrhů, ale nakonec neprošel žádný. Výslednou podobu pak vytvořil ilustrátor Jan Maget. Rytecky ji zpracoval Bohumil Šneider.

Jak vzniklo razítko?

K významné akci se nechávají dělat příležitostná razítka. Náklad na takové razítko je od 10 do 12 tisíc korun. A platí se také to, že ho Česká pošta používá. Původně chtěla Česká pošta, abychom razítko financovali sami, ale nakonec po jednáních platíme pětitisícový příspěvek. 16. června bude razítko k dispozici na přepážce přímo v kulturním domě a další dny do 29. června na klatovské poště. Návrh razítka je dílem klatovského výtvarníka Stanislava Šťastného.

Na které doprovodné akce se mohou návštěvníci křtu známky těšit?

V kulturním domě bude malá výstava historie klatovských pošt. V minulosti byly v Klatovech čtyři pošty. Tuto výstavu má na starosti člen klatovského filatelistického klubu Ivan Hanák, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá, přibližně čtyřicet let. Výstava bude doplněna i ukázkou obchodních dopisnic, na kterých podnikatelé měli svůj přítisk.

V jakém množství bude klatovská známka vyrobena?

Celkový náklad je 224 tisíc tiskových listů. Na jednom listu je 8 známek. Známka bude k dostání po celé České republice.

Byly Klatovy v minulosti již zobrazeny na poštovní známce?

Ne, po dobu trvání klatovského filatelistického klubu, to je 88 let, se Klatovy na poštovní známce neobjevily.

Kam si zájemci mohou přijít pro známku a razítko?

V prostoru šaten kulturního domu bude zřízena přepážka, kde bude pracovnice pošty prodávat známky a razítkovat. Vedle bude přepážka našeho spolku, tam se budou prodávat dopisnice a obálky s pamětním přítiskem k 750. výročí založení města.

Plánuje klatovský klub filatelistů i jinou známku, která se pojí k tomuto kraji?

Další známkou, které má vztah k tomuto kraji, bude Biosférická rezervace Šumava. Ta vyjde k 31. srpnu příštího roku, její křest plánujeme v Železné Rudě.