Zastupitelstvo města schválilo na letošním posledním jednání řádný rozpočet na rok 2022. Počítá s příjmy 523, 968 milionů Kč a výdaji 384, 545 milionů Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 124 milionů Kč doplněný o rozpočtovou rezervu roku 2021 ve výši cca 234 milionů Kč tvoří zdroje pro nadcházející rok.

Vánoční splouvání Otavy v Sušici.
OBRAZEM: Vodáci opět sjížděli Otavu s Lubomírem Brabcem, jde o dlouhou tradici

Město finance použije zejména na investice a podporu provozní oblasti či společenského, kulturního a sportovního života. Další výdaje budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními. „Ačkoliv stát bude od nového roku hospodařit v systému tzv. rozpočtového provizoria v Klatovech jsme názoru, že je možné a potřebné schválit řádný rozpočet. Je totiž důležité stanovit základní rozpočtové relace na straně příjmů a výdajů, vyjádřit a kvantifikovat předpokládaný rozpočtový přebytek. V minulosti jsme zodpovědně hospodařili. Proto máme nyní k dispozici zdroje, které nám, věříme, případné negativní ekonomické a rozpočtové vlivy pomohou zmírnit či eliminovat,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Částky v rozpočtu

V rozpočtu města na rok 2022 je připraveno například 35 milionů Kč na opravu komunikací, na podporu městské hromadné dopravy 6,7 milionu Kč, na údržbu památek v péči města 1,3 mil. Kč, na městskou policii 15,3 milionu Kč. Rozpočet pamatuje i částkou 12 milionů Kč na fond dotací, z něhož jsou dle zásad města podporovány aktivity sportovní, kulturní i společenské. „Nezapomínáme ani na integrované obce, ani na hasiče, nepodceňujeme krizové stavy a výdaje s nimi spojené. Významné jsou i částky, které město vynakládá na údržbu, úklid, řešení odpadů, ať už prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby nebo svých odpadových společností. Celkový příspěvek příspěvkovým organizacím dosahuje téměř 143 milionů Kč. Věřím, že jsme připraveni i na mimořádné situace, ostatně jako tomu bylo i ve dvou minulých létech,“ sdělil starosta Rudolf Salvetr.

Ski&Bike Špičák, aktuální záběry ze sjezdovek
Špičák na Štěpána: Populární Slalomák otevřen, davy zatím nedorazily

Investice

Kromě základního rozpočtu na rok 2022 zastupitelstvo schválilo i první rozpočtové opatření nového roku. Tím mimo jiné přidělilo částku 11,8 milionu Kč na další etapu regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, 2,7 milionu Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení, 16,3 milionu Kč na dopravní stavby, jimiž se město bude podílet na obchvatu Klatov, 27,1 milionu Kč na rekonstrukci Domažlické ulice, 10,7 milionu Kč na „průtah“ Štěpánovicemi a další. „Celkem zastupitelstvo rozhodlo o prvních investicích roku 2022, jejichž výše dosahuje téměř 80 milionů Kč,“ dodal Chroust.