„Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech ve spolupráci s městem Klatovy připravilo dvoudenní konferenci, jejímž úkolem je přiblížit toto období formou přednášek, pietních aktů a promítáním dobových filmů," říká místostarosta města Klatovy Jiří Štancl.

Program konference, která je volně přístupná široké veřejnosti, začíná ve středu 20. června v 10 hodin na klatovské radnici.

„Tam je připraveno slavnostní zahájení a vystoupení pamětníků z řad členů Svazu bojovníků za svobodu Konfederace politických vězňů a T.J. Sokol Klatovy. Přijede i delegace z obce Bernartice, které se období heydrichiády  velice drsně dotklo. Ve 13 hodin bude program pokračovat ve Spáleném lese v Lubech pietním aktem  v místech, kde bylo popraveno 73 nevinných obětí. Program bude pokračovat ve 14.30 hodin pietním aktem u bývalé Singerovy vily v Klatovech, kde sídlilo v dané době gestapo a kde bylo mnoho lidí týráno a vězněno.  Středeční program bude zakončen na klatovské radnici v 16 hodin  přednáškou archiváře Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Jana Jiráka, který přítomné seznámí s místy ve městě, spojenými s okupací, činností nacistů a národním odbojem," popsal program Štancl.

Vzpomínková akce bude v Klatovech pokračovat  i ve čtvrtek 21. června. Tentokrát se konference přesune do sálu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Tam budou připraveny přednášky týkající se heydrichiády a jejích dopadů na místní obyvatelstvo. Program je připraven na dobu od 9 do 12 hodin. Zde vystoupí  Jan Vejskebr z Národního památníku Terezín, klatovský rodák Petr Koura z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který se coby historik spolupodílí na seriálu Heydrich – konečné řešení, který je vysílán v České televizi.  Dále se se svými bloky představí Leoš Nikrmajer z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a Jan Jirák z Klatov.

„Přednášky budou doplněny promítáním dobových dokumentů a výstavou unikátních fotografií ze Spáleného lesa. Po každé přednášce bude prostor na diskusi. Závěr celé konference je plánován na 13. hodinu," doplnil informace o konferenci  Jirák.

Vstup na akci je volný. Pro zájemce o účast na pietním aktu ve Spáleném lese je připraven autobus, který pojede od hradeb ve středu ve 12.15 hodin.