Prodloužení vodovou a kanalizace do Dehtína bude mít podle starosty Klatov Rudolfa Salvetra dva hlavní přínosy. „Jednak je to napojení další integrované části našeho města, jako jsme připojili například Točník, čili zkvalitnění zásobování vodou v době sucha a zlepšení kvality pitné vody. Druhou podstatnou záležitostí je napojení Švihova, který se tak stane dalším odběratelem z úpravny vody v Milencích,“ uvedl Salvetr.

Na vybudování vodovodu a kanalizace do Dehtína získaly Klatovy dotaci 8,2 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí, jejíž přijetí schválilo zastupitelstvo na svém posledním zasedání před volbami. „Odečteme-li dotace a daň z přidané hodnoty, dostáváme se na dvanáct milionů korun. Máme příspěvek od města Švihov na část vodovodního přivaděče a bude tam i příspěvek od soukromého investora, takže ve finále město Klatovy vodovod a kanalizace pro Dehtín vyjdou přibližně na 8,5 milionu korun. Nyní dokončujeme projektovou dokumentace a záhy hodláme vyhlásit výběrové řízení, aby na jaře příštího roku mohly začít práce,“ shrnul financování a časový plán klatovský místostarosta Václav Chroust.

Švihovští možnost připojení na skupinový vodovod přivítali. „Výhody jsou zřejmé. Budeme mít, doufejme, nevyčerpatelný zdroj pitné vody. Na rozdíl od městské studny, která je devět metrů hluboká a v letošním roce už se začaly objevovat problémy s množstvím vody. A už delší dobu se ve švihovském vodovodu projevují problémy s narůstajícím množstvím dusičnanů, které se začíná blížit hranici stanovené pro pitnou vodu. Tyto dva zásadní problémy by to mělo vyřešit,“ řekl Deníku švihovský starosta Václav Petrus s tím, že náklady na vybudování vodovodu z Dehtína do Švihova jsou podle projektu sedm milionů korun bez DPH a město získalo dotaci 4,5 milionu korun z evropských peněz od Státního fondu životního prostředí.

Úpravna vody v Milencích má pro napojení dalších měst dostatečnou kapacitu. „Úpravna vznikla v době, kdy se předpokládalo, že se zokruhují dvě větve vodovodních přivaděčů, jedna od Klatov na Plzeň a druhá přes Domažlice na Plzeň. Zokruhování se zatím neuskutečnilo, ale úpravna je na možné připojení dalších obcí a měst dimenzována,“ vysvětlil Salvetr.