V sále radnice bylo po proslovu místostarosty Václava Chrousta přivítáno devět děvčat a dva chlapci. O zpestření se postaraly děti z mateřské školy Zvoneček v Klatovech. Rodiče s dětmi si jako tradičně odnesli pamětní list a dárek.

Další vítání občánků Klatov se uskuteční 25. října od 13.30 a 14.15 hodin.