V Klatovech je výuka zajišťována již od roku 2018 obecně prospěšnou společností Úhlava, ve spolupráci se třemi klatovskými středními školami: střední průmyslovou školou, Gymnáziem J. Vrchlického a střední školou zemědělskou a potravinářskou.

V právě zahájeném školním roce se bude v Klatovech scházet téměř 40 dětí rozdělených do tří skupin. Vedle výše uvedených škol se také během školního roku vypraví na exkurzi do některého z průmyslových podniků v regionu nebo navštíví univerzitu v Plzni.

Kryštof Částka ve svém bufetu v Železné Rudě.
Kuchařem chtěl být už od dětství, otevřel si bufet a v zimě jezdí s rolbou

„Dětská technická univerzita je formou zájmového vzdělávání určená dětem 1. a 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Děti se setkávají každý týden ve středu a snahou pořadatelů je nahlédnout s nimi do oblasti techniky zábavnou a hravou formou a dát jim možnost si řadu věcí také vyzkoušet. V průběhu roku se tak seznámí například s tématy, jako jsou robotika, 3D modelování, skenování a tisk, virtuální a rozšířená realita, programování, umělá inteligence, elektrotechnika, obrábění kovu i dřeva, lisování, CNC soustružení a frézování, zemědělství 4.0, s některými fyzikálními zákony v praxi a s řadou dalších témat. Celkem se během roku uskuteční třicet setkání každé skupiny. Po absolvování celého ročního kroužku s minimálně 70% docházkou čeká na úspěšné absolventy slavnostní promoce, kde převezmou diplomy z rukou děkana Fakulty strojní," uvedl ředitel centra Úhlava, o. p. s., Pavel Vondráček.

Vedle Dětské technické univerzity zajišťuje Úhlava také kroužek Dětské zemědělské akademie, který je zaměřen na témata související se zemědělstvím, potravinářstvím a ochranou životního prostředí. V tomto kroužku je ještě několik volných míst. Více informací najdou zájemci na www.uhlava.cz.