Město tak porušilo zákon o ochraně přírody a krajiny. Sankce je od 1. března pravomocná. Město se bude bránit, podá správní žalobu.

Na začátku května loňského roku provedli inspektoři ČIŽP šetření, při kterém zjistili, že město Klatovy prostřednictvím subjektu Project Outdoor s. r. o. buduje v městském parku, který je registrovaným významným krajinným prvkem, lanové centrum. „Do každého z kmenů jedenácti vzrostlých stromů, kdy šlo konkrétně o sedm dubů, jednu lípu, jeden javor a dva jasany, bylo uchyceno 16 šroubů o šířce 5 cm a hloubce závrtu cca 5 cm. Tím byl porušen zákon o ochraně přírody a krajiny, podle kterého jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, a péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků,“ řekla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová. 

ČIŽP však požádala o odborné posouzení zásahu provedeného do dřevin Agenturu ochrany přírody a krajiny. Podle ní je provedený zásah vyhodnocen jako trvalý, nevratný, zcela nepřijatelný, dřeviny oslabující a neakceptovatelný. Použití stromů jako sloupů s technologií vrtání do kmene je v případě společenských funkcí zcela nepřijatelné. Instalací lanového centra na stromy byla zcela zničena jejich funkce estetická i společenská. Stromy se staly pouze nosnou konstrukcí pro herní prvek. 

Zřícenina tvrze Zavlekov.
Tip na výlet: Zřícenina tvrze Zavlekov

PODAJÍ ŽALOBU

Město Klatovy se proti rozhodnutí inspekce odvolalo. Ministerstvo životního prostředí však toto odvolání zamítlo a pokuta sto tisíc korun je tak od 1. března 2019 pravomocná. Město dle slov místostarosty Václava Chrousta v uplynulých dnech pokutu zaplatilo, ale tvrdí, že žádný zákon neporušilo a hodlá se bránit právními kroky. „V příštích dnech podáme správní žalobu, máme ji již připravenou, naše námitky zní, že v daném případě nešlo o nezákonný zásah do dřevin, nedošlo ani k podstatnému snížení žádné z jejich funkcí, což můžeme doložit znaleckými posudky, dále zásah nebyl proveden bez povolení, v rámci stavebního řízení se vyjadřovaly i orgány ochrany životního prostředí a na závěr nelze sankcionovat město Klatovy, práce provedla firma, kterou jsme vybrali k realizaci díla, které byla od ČIŽP mimochodem, uložena pokuta ve výši 50 tisíc korun. Věříme, že se správní žalobou uspějeme,“ řekl Deníku Chroust.