„V plném proudu je projekt výstavby centra odpadového hospodářství, na které má naše město přislíbenou dotaci ve výši 27,8 milionu korun. Po jeho výstavbě budeme mít v Klatovech moderní sběrný dvůr, který bude sloužit všem místním občanům. Rekonstruovat budeme jižní větev parovodu, kdy se parovod změní v horkovod, a tak v Klatovech vznikne i nová centrální vyměníková stanice, která bude umístěna v bývalé kotelně vedle hotelu Centrál. Z města zmizí část parovodu z ulice Kapitána Nálepky až po kulturní dům, čímž se vylepší jeho nejbližší okolí,“ informoval místostarosta města Klatovy Václav Chroust.

Výměna této technologie bude stát 36 milionů korun, z čehož 19 milionů korun je výše dotace, kterou Klatovy získaly.

„Zateplíme také budovy penzionu pro seniory v Podhůrčí. Tato akce bude stát 26,5 milionu korun a výše dotace je 6,7 milionu korun. Od zateplení všech budov si slibujeme snížení nákladů na energie a snížení ceny za ubytování seniorů,“ pokračuje místostarosta. Tyto akce se budou dělat v druhé polovině letošního roku a na začátku roku 2012. Nyní jsou podle Chrousta ve fázi výběrových řízení a otevírání obálek.

Dokončeno je již například napojení obce Sobětice na skupinový vodovod.

„Město Klatovy podalo i další žádosti o dotace, a tak se zájmem čekáme, zda jsme uspěli, či nikoliv. Máme připraveny žádosti třeba na nové vrty v Soběticích, kde by nám tak mohly vzniknout významné alternativní zdroje vody pro Klatovy. Nezapomínáme ale ani na další spádové obce a na menší projekty. Obnovit chceme také historickou zámeckou alej vedoucí z Otína do Předslavi. Dále je podán projekt regenerace sadů Dr. Hostaše v Klatovech. I to jsou pro nás velice důležité projekty. Jejich realizace je však závislá na získání potřebných finančních prostředků. Bez nich bychom se do těchto prací nemohli sami pustit,“ dodal Chroust.