V roce 2023 odpustilo město svým obyvatelům poplatky za odpady. Osvobození od poplatků ale končí. „Od 1. ledna 2024 znovu platí povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to v nezměněné výši 450 Kč za osobu na rok. Úleva ve výši 50 %, tj. 225 Kč, náleží osobám, které v příslušném roce dovrší 80 let věku a více, a dále osobám, které v příslušném roce dovrší šest let věku a osobám mladším,“ uvedl místostarosta Václav Chroust.

Dalším městem, které poplatky pro letošní rok odpustilo, byla Sušice. I tam se vrací na stejnou částku, kterou lidé platili dříve, a to 800 Kč.

Vydra u Čeňkovy pily.
Šumavské toky místy připomínají stále dravé řeky, bylo zrušeno i splouvání

Zůstávají v Klatovech také stejné ceny jízdného v městské hromadné dopravě, a to 8 Kč pro dospělé, 4 Kč poloviční (děti ve věku od 6 do 18 let, studenti ve věku od 18 do 26 let a občané ve věku od 65 do 70 let). Občané nad 70 let a děti do 6 let mají jízdné zdarma. Ceny jízdného jsou takto stanoveny dlouhodobě, a to již od roku 2006.

Zlevnění se Klatované dočkají za teplo. „Předběžně byla v roce 2023 cena 1 416,18 Kč s DPH 10%, předběžná cena na rok 2024 je 1 166,91 Kč s DPH 12 %. Rozdíl v předběžných cenách tepelné energie činí 17,60 %, jinými slovy teplo zlevní pro domácnosti v předběžných cenách meziročně o 17,60 %,“ uvedl místostarosta Martin Kříž, který rovněž poznamenal, že od 1. 1. 2024 se snížená sazba DPH, kam dodávaná tepelná energie náleží, zvyšuje z 10 % na 12 %. „Mezi hlavní důvody snížení předběžné ceny pro rok 2024 patří to, že se Klatovské teplárně, a. s., podařilo nakoupit výhodněji zemní plyn pro rok 2024 a na stabilní úrovni je zatím i cena uhlí,“ uzavřel Kříž.

Zlevňovat se bude taktéž v Sušici, o zhruba 100 Kč/GJ.

Rozloučení a spanilá jízda v Sušici.
Parkoviště v Sušici zaplnili truchlící kamarádi, loučili se spanilou jízdou

Hlouběji do peněženky budou muset Klatované sáhnout, co se týká vody. Vodné a stočné se zvyšovalo dříve jen minimálně, až poslední roky je skok výraznější. V roce 2019 se například platilo 65,90 Kč/m3 s DPH, v roce 2020 to bylo 67,42 Kč/m3, v roce 2021 byli obyvatelé Klatov potěšeni, protože cena klesla na 65,87 Kč/m3, především díky nižšímu stočnému. V roce 2022 se už ale opět trend zvyšování vrátil, a to na 68,60 Kč/m3. Letos se v Klatovech platilo 79,46 Kč/m3 - vodné bylo 44,30 Kč/m3 a stočné 35,16 Kč/m3. Příští rok zase náklady porostou. „Provozovatel vodohospodářské infrastruktury, společnost Šumavské vodovody a kanalizace a. s., předložil návrh kalkulace vodného a stočného pro příští rok. Vodné vyjde na 48,58 Kč/m3 a stočné na 40,39 Kč/m3, tedy celkem 88,97 Kč/m3," sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust.