Náklady na úpravy jsou zhruba 20 milionů korun, dotace činí cca 13 milionů korun. Na dofinancování se bude podílet město Klatovy částkou 7,2 milionu korun, jak schválili na posledním zasedání zastupitelé. Částka byla navýšena oproti původní výši o 200 tisíc korun kvůli úpravě projektu.

„Nad rámec původního projektu se musí vybudovat souvislé ochranné oplocení do výšky osmi metrů, a to nejen za bránami, ale i v rohu hřiště. Je to v zájmu ochrany objektů města, aby míče nelétaly všude možně. Musí se tedy vybudovat o zhruba 40 metrů delší oplocení. Dále je nutné provést oproti původně kalkulovaným nákladům přeložky inženýrských sítí a jiné technické řešení stožárů osvětlení, které bude nově kloubové. S těmito změnami jsou spojeny proti původnímu projektu vícenáklady v rozsahu 840 000 Kč,“ vysvětlil starosta města Rudolf Salvetr.