„Naši lidé opravují nejen veškerou vojenskou pozemní techniku, kterou disponuje Armáda ČR, ale také mimo jiné děláme revize této techniky a STK. K poškozené či nepojízdné technice vysíláme týmy odborníků, kteří na místě posoudí rozsah nutných oprav a na základě jejich rozhodnutí se technika opraví nebo přesune k nám do Klatov do dílny,“ přiblížil hlavní náplň práce klatovských vojáků zástupce velitele praporu Pavel Sedlecký.

Klatovští vojáci pouze neopravují techniku a zbraně, ale plní stejně jako jiné bojové útvary vševojskovou přípravu. To znamená, že pravidelně provádějí střelby z ručních zbraní a cvičí podle programu přípravy vše, co vojenský profesionál musí umět a znát. „Paleta toho, co naši odborníci dovedou udělat, je velmi pestrá. Dá se také říci, že bez opravářů z Klatov se v současné době neobejde žádné větší cvičení,“ doplnil velitel klatovské vojenské posádky Róbert Sdurko. Klatovští vojáci se rovněž účastní zahraničních misí. „Od prosince 2005 do června následujícího roku tvořilo pět desítek našich mužů jádro kontingentu operace Althea v bosenskohercegovinské Tuzle. Své zástupce jsme měli nebo máme i v dalších misích, např. v Iráku či Afghanistánu, ale i v pozorovacích misích pod hlavičkou OSN, např. v Kongu či Gruzii,“ informoval Deník vrchní praporčík klatovského útvaru Robert Batěk.

Klatovští vojáci jsou profesionálové, kteří mohou do práce i z práce chodit v civilu, a tak je v uniformě lidé z Klatovska vidí na veřejnosti jen zřídka. Nejvíce k vidění v nich za poslední roky byli, když pomáhali při živelních pohromách. „V rámci integrovaného záchranného systému jsme v případě pohromy schopni do 24 hodin nasadit sto vojáků a dvacet kusů techniky. V posledních letech jsme v regionu pomáhali při sněhové kalamitě na Železnorudsku a o dva roky později při povodních na Švihovsku,“ připomněl velitel Sdurko.