Za vznikem knihy stojí odbor školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice. Kniha byla pokřtěna ve čtvrtek odpoledne a jejím kmotrem byl Jaroslav Frič. Zároveň byla vernisáží zahájena výstava k této knize, kde máte možnost si všechny obrazy prohlédnout a přečíst si básničky. Výstava v Základní škole Klatovy v Plánické ulici č. 208 potrvá do konce října.

„Úžasné práce, které jsou v knize, vznikly na základě snahy našeho odboru vydat pro propagaci a prezentaci města Klatov knihu, která bude obsahovat jednotlivé náměty týkající se historie, minulosti, ale i přítomnosti, současného života města Klatov očima naší mladé generace," uvedla vedoucí zmiňovaného odboru Alena Kunešová.

Překvapilo ji, jaké velké množství prací a jak kvalitních bylo odevzdáno. Po jejich zhlédnutí se proto se svými spolupracovníky rozhodla, že místo plánovaných 30 stran jich bude kniha obsahovat 54. „Jsem s knihou spokojena. Mojí snahou bylo zobrazit, že žáci a studenti z Klatov umí, a myslím, že kdo si knihu prohlédne, tak se mnou musí souhlasit. Děkuji všem žákům a studentům za odevzdané práce, ale i pedagogům, kteří je k této činnosti vedou," uzavřela Kunešová.

V knize nechybí kresby dominant města, sportů, které mají v Klatovech své příznivce, ale ani portréty známých osobností. Jedna z velmi vydařených kreseb zobrazuje také zvon Vondra. Ten si jako předlohu vybrala Klára Majerová z gymnázia ze třídy kvarta B. „Na obrazu jsem pracovala asi jeden měsíc. Maluji moc ráda, chodím na výtvarku asi deset let. Jsem ráda, že vybrali do knihy i můj obrázek, protože na nich pracovalo hodně lidí," řekla Majerová.