PAMĚTNÍ DESKA

„Sokol v Klatovech byl založen 8. 6. 1868. Začali se scházet v bývalém jezuitském semináři, pak v hostinci U Slunce a nakonec v Měšťanské besedě v Krameriově ulici,“ informovala Deník starostka Tělocvičné jednoty Sokol Klatovy Iveta Lízancová. Doplnila, že v lednu 1907 byla slavnostně otevřena sokolovna a od té doby se veškerá cvičení, kulturní, sportovní a společenské akce konaly tam. Proto bude právě na budově sokolovny odhalena pamětní deska ke 150. výročí klatovského Sokola. Slavnostní akt se uskuteční 7. června od 17 hodin. Příchozí se mohou těšit na kulturní a sportovní program a navíc si odnesou i pamětní listy a také brožuru, která se věnuje historii klatovského Sokola a sepsal ji Ivan Rubáš. „Starší informace z 19. století a 1. poloviny 20. století jsem tradičně čerpal z archivu muzea a státního okresního archivu a neopomenul jsem nejen klatovský začátek, ale i ten český. Včetně různých zajímavostí. Další zdroj informací jsem čerpal ze župní a spolkové kroniky. Poslední léta jsem konzultoval se starostkou jednoty Ivetou Lízancovou a také s několika posledními pamětníky, jako např. s 94letým sokolem Františkem Wiendlem, nebo dalším sokolem Josefem Sudou, který dokázal sehnat kontakt, a tím pádem i portrét dlouholetého významného starosty jednoty Václava Kusého. To si velmi považuji, neboť archivy o tomto majiteli továrny mlčí,“ uvedl k publikaci Rubáš.

SLET A TANEC

Župní slet se bude konat 10. června od 14 hodin na sokolském stadionu v Klatovech. Pořádá ho župa Šumavská a zúčastní se cvičenci sletových skladeb z Klatov, Domažlic, Přeštic, Sušice, Janovic, Loučimi, Švihova, což jsou všichni zástupci jednoty župy Šumavské, a dále se představí cvičenci z Českých Budějovic, Plzně, Karlových Varů a Rokycan.

„Akce Ve víru tance aneb 150 let klatovského Sokola se uskuteční 14. června od 18 hodin v divadle v Klatovech. Jde o tradiční taneční show, která se letos koná už popatnácté. Kromě tanečních skupin či srandiček, které nemohou chybět, vystoupí i někteří cvičenci s krátkou ukázkou letošních sletových skladeb,“ uzavřela Lízancová.