„Představte si, že například v Ostravě koupíme tuto známku a do Klatov pošleme Klatovy. Myslím, že každého Klatovana potěší, když uvidí v novinovém stánku známku s obrysem města. Děkuji předsedovi klatovského klubu filatelistů Josefu Steinerovi, který mě přesvědčil, abychom se znovu pokusili o její vznik. Mé poděkování také patří České poště,“ uvedl při příležitosti křtu známky klatovský starosta Rudolf Salvetr.

Cesta za známkou nebyla jednoduchá, Klatovy o ni usilovaly už v minulosti. „Prvně jsme se pokusili o vznik klatovské známky v roce 2002. Snahy o ni ale byly ve všech generacích klubu, například bývalý přeseda Stanislav Hošek se o známku s Klatovami také zasazoval,“ popsal historii úspěchu klatovských filatelistů jejich předseda Josef Steiner.

Při této příležitosti si příchozí též mohli prohlédnout výstavu obchodních dopisnic a historie klatovských pošt. „Některé dopisnice pochází ještě z dob za Rakouska, jiné například z první republiky. Za velmi zajímavou považuji dopisnici z dob protektorátu s razítkem Vítězství a zároveň také klatovským razítkem, která symbolizuje neuskutečněné naděje fašistického Německa,“ popsal výstavu Václav Řezníček, který je filatelistou již 65 let.

„Manžel sbírá známky a chtěl, abych se dostavila a známku koupila. Není filatelistou, ale příležitostným sběratelem, především známek s osobnostmi, událostmi a známek vydaných k příležitosti výročí. Žijeme nyní v Plzni, ale mám ke Klatovům vztah, protože odtud pocházím,“ zdůvodnila svou přítomnost na křtu Hana Benešová.

Klatovskou známku, kterou ilustroval Jan Maget a rytecky zpracoval Bohumil Šneider, zakoupíte kdekoli v České republice v hodnotě 12 korun. Příležitostné razítko je k dispozici na klatovské poště do 29. června. Jeho návrh vytvořil klatovský výtvarník Stanislav Šťastný.

Jana Pavlasová