Začalo to roku 1762
Když vynecháme nejstarší historické období, kdy tvořila vojenskou posádku městská hotovost a vrhneme se na armádu v nově organizované podobě, která vznikla za vlády Marie Terezie, tak se poprvé dragouni v Klatovech objevují v roce 1762. Konkrétně to byli vojáci z dragounského Kolowratova 6. regimentu. Velitelství oddílu ovšem sídlilo v Domažlicích a do Klatov přišla pouze část mužstva. V tom roce se tedy Klatovy coby posádkové město poprvé setkalo s dragouny. I když tenkrát jen na krátký čas. Kolowratovi dragouni zabrali pro svá kasárna prostor bývalého jezuitského kláštera vedle Černé věže. Klášter byl v rámci reforem císařským rozhodnutím zrušen a objekt přeměněn na jezdecká kasárna. Dragouni 6. regimentu tu setrvali až do roku 1802. To už ovšem regiment patřil jinému majiteli, konkrétně princi Koburskému. V tomto období (konkrétně roku 1799) se klatovští dragouni účastnili Suvorovova tažení do severní Itálie a získali si zde pověst vynikajících vojáků.

Více se dočtete v Klatovském deníku 28. 6. 2012