Rada města schválila převedení tvorby zpravodaje pod Městské kulturní středisko Klatovy. „Zpravodaj změní podobu na základě věcných připomínek k tomu, aby obsahoval i informace o konání kulturních, sportovních a společenských akcí. Zároveň bude provázán i s webem. Rozhodnutí o přesunu pod Městské kulturní středisko proběhlo po nástupu nového pana ředitele na základě zájmu se na zpravodaji významně podílet a snaze zlepšit informovanost veřejnosti o pořádaných akcích,“ uvedl starosta Rudolf Salvetr.

Některým obyvatelům vadilo, že většinu obsahu zabírají proslovy starosty a místostarostů a nebyly tam žádné zprávy ze života města. To by se snad mohlo příští rok změnit. Do současné doby mělo sazbu zpravodaje na starost vydavatelství Komoří – Rudolf Lang.

To, že zpravodaje tvoří města nebo jejich organizace, je běžné například v Horažďovicích, Sušici či Železné Rudě.

Vítání občánků v Bezděkově.
Kolébky na radnicích zejí prázdnotou. Na vítání čekají stovky dětí