„Od 1. června 2002 do 11. června 2008 jsme v útulku měli celkem 1078 pejsků, z toho 1027 chlupáčům jsme buď našli nový domov, nebo se vrátili k páníčkům. Ale ta první kategorie rozhodně převažuje,“ uvedla Miloslava Šeflová z klatovského útulku pro opuštěné a zatoulané psy s tím, že v letošním roce našlo v tomto zařízení útočiště 82 pejsků, z toho 73 se zde ale dlouho neohřálo. Miloslavu Šeflovou, která se v těchto dnes stará o pětatřicet čtyřnohých bezdomovců, velmi těší, že se většinu pejsků povede umístit do vhodné rodiny. Klatovský útulek spolupracuje i s okolními obcemi a městy, výjimkou není ani spolupráce meziokresní.


Miloslavě Šeflové se péče o pejsky stala nejen povoláním, ale především obrovským koníčkem už před dvanácti lety. „Začínala jsem u šesti kotců, které fungovaly jako azyl u ordinace zvěrolékaře Ilji Straškraby ve Voříškově ulici,“ vzpomíná Miloslava Šeflová, které za všechna ta léta prošla rukama rozmanitá plemena psů, od voříšků až po ty ušlechtilejší.


Občas se Miloslava Šeflová i pobaví, ať už různými vylomeninami svých čtyřnohých svěřenců či různými situacemi s potenciálními zájemci o pejska. „Rozesmál mne například jeden pejskachtivý člověk, který se dotazoval, kdy přijde do útulku zboží,“ připomněla Miloslava Šeflová. Ale velmi často bývá v útulku také smutno.


„Někdy až rozum zůstává stát, co rádoby lidé dokážou s pejsky udělat, jak s těmito živými tvory zachází. Jde mi ještě mráz po zádech, když si vzpomenu na docela čerstvou záležitost, když byl v Soběticích odebírán týraný pes. Ten sotva stál na nohou,“ uvedla ošetřovatelka, podle které se lidé pejsků více sami zbavují, než by jim chlupáči sami utíkali.


„Když už se zřejmě pejska nabaží, zbaví se ho, odhodí ho jako nějakou použitou a opotřebovanou věc. A to dělají stále drastičtějšími způsoby. Třeba přivážou psa drátem v lese ke stromu, kde ho nechají napospas osudu. Neštítí se zcela malá štěňata vyhodit v krabici na mráz nebo do popelnice,“ připomněla Miloslava Šeflová a dodala: „Ale naštěstí jsou lidé, kterým tohle není lhostejné, včas na takovou hrůzu upozorní a třeba tak pejskům zachrání život. Lidé nám do útulku v zimě také nosí deky na zateplení kotců a během celého roku i pejskům něco na přilepšenou. Těší mne, že i nejmladší obyvatelé Klatov, žáci ze Základní školy v Plánické ulici, k nám do útulku pravidelně chodí a při své poslední návštěvě s sebou přinesli neuvěřitelné množství dobrot. Všem těmto lidem i dětem patří obrovský dík, stejně tak klatovským městským strážníkům, s nimiž je vynikající spolupráce.“