Jaký byl rok 2015 pro Klatovy?

Po finanční stránce se nám podařilo rok dokončit tak, jak jsme si představovali. Nedostali jsme se do žádných záporných čísel. Udělala se celá řada rekonstrukcí, které jsme ani na počátku roku úplně neočekávali. Vše bylo zapříčiněno překotným čerpáním zbylých evropských peněz. My jsem se díky nim dobrali k zateplení dalších objektů mateřských a základních škol. A to je jedině dobře. Za poslední dva roky jsme takto opravili šest objektů. Kdybychom to dělali za své peníze, tak by to trvalo podstatně déle. Neslo to s sebou i negativní stránku, a to byl velký spěch, zejména s ohledem na krátké období prázdnin a počátku školního roku, kdy jsme měli obavy, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dětí. Díky zmiňovaným dotacím se podařilo dokončit druhou etapu oprav základní školy v Tolstého ulici. Byť jde o nejmladší školu v Klatovech, tak především s ohledem na energetické úspory a zatékání do střech si rekonstrukci zasloužila. Posledním školským objektem byla budova bývalého KSČ v Plánické ulici se sídlem školy, ZUŠky i klubu seniorů. Práce v této budově budou přesahovat i do letošního roku. Bude se opravovat její část po bývalé lékárně, kam se přesune klub seniorů, který tak bude mít k dispozici bezbariérový přístup.

Neinvestovalo se ale jen do budov…

Oprav se dočkala i velká část komunikací v Klatovech a integrovaných obcích. Investovali jsme do nich 20 milionů korun. Nejvýrazněji jsou opravy vidět v Točníku, kde volali obyvatelé dlouhé roky po chodníku při silnici k nádraží. V letošním roce tam bude ve spolupráci s Plzeňským krajem opravena křižovatka.

V loňském roce jste se dočkali také ocenění, jakého?

V rámci regionálního operačního programu jsme dostali ocenění za povedenou a hlavně návštěvníky oceňovanou stavbu, vlastně dvě stavby, letní kino a pavilon skla, které získaly první místa.

Na konci roku jste založili novou společnost Pošumavská odpadová, jaké byly její začátky v Klatovech?

Tak jako u každé nové společnosti určité potíže na začátku jsou, ale ne jen technickoadministrativního charakteru, ale i organizačního. Společnost bude fungovat nejen v Klatovech a v Sušici, ale také v řadě obcí v regionu. Nezaznamenal jsem žádné dramatické problémy. Jen svoz vánočních stromků trval o něco déle.

Mluvilo se také hodně o tom, že by město chtělo prodat teplárnu, jak to tedy je?

Začaly se nám objevovat nabídky na odkup teplárny nebo na vstoupení do společnosti. Neprojevili jsme žádný aktivní zájem, že bychom ji chtěli prodat. Když nabídek bylo více, tak jsme řekli, že pokud chtějí, aby předložili nabídku, jak by si spolupráci představovali. Osobně se nedomnívám, že prodat teplárnu jen tak jednorázově by byl krok správným směrem. Jsem přesvědčen o tom, že jako si necháváme rozhodovací pravomoci ve vodě, v odpadech, i ve veřejných službách, tak je chceme mít v nakládání s teplem. V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy jednotlivé firmy nabídky předkládají, a bude na orgánech teplárny a na vlastníkovi, aby je posoudili a pak se rozhodli, jak se vydat dál.

Nechceme nechat infrastrukturu teplárny příliš zestárnout. Po první fázi její výměny v Podhůrčí je připravovaná na letošní rok další.

Začal rok 2016, s jakým rozpočtem do něj město vstupuje?

Rozpočet města schválený v prosinci počítá s tím, že příjmy budou okolo 370 milionů korun bez dotací a výdaje na úrovni 295 milionů korun. Už nyní je jasné, že 20 milionů korun půjde do oprav a údržby místních komunikací.

Jaké investice chystáte na letošní rok?

Zatímco jsme se v minulých letech věnovali jednotlivým budovám, v letošním roce bychom rádi pokračovali v tom, co se vloni rozdělalo. Půjde o úpravu velkého parku. Po obnově zeleně a jejím ošetření bychom se zaměřili na cestní síť a osvětlení. K tomu přibude obnova trávníku v centrální části před kolonádou. Dále jsem již zmínil opravy komunikací, rekonstrukci objektu pro klub seniorů. Letos budeme také pokračovat v opravě elektroinstalace a vzduchotechniky v dalších částech divadla.

Nemine nás změna čpavkového hospodářství na zimním stadionu, který je 40 let v provozu. S pracemi bychom chtěli začít už letos. Zařízení potřebuje obnovu a jde nám především o to, abychom snížili bezpečnostní riziko, které z velkého množství čpavku je pro okolí. Rádi bychom tuto ekologickou zátěž v následujících měsících odstranili. Celkové náklady na změnu chlazení projektanti odhadují na hranici 20 milionů korun.

Mění se nějak zásadně ceny služeb pro Klatovany?

Teplo zůstává na úrovni roku 2015, jízdné městskou hromadnou dopravou také, u vody je navýšení minimální – o 29 haléřů/m³ – a nájemné také zůstává stejné.