Řádná nájemnice

Zesnulá bydlela v tomto domě nepřetržitě 46 let a jaksi patřila k „inventáři“ domu. Také měla k domu kladný vztah. Věděla, že tady měla byt, svůj domov, s panem „domácím“ (majitelem domu) a jeho rodinou měla dobré nekonfliktní vztahy. Sama od sebe se starala o čistotu domu a veškeré stavební či jiné technické závady nahlašovala či jejich drobnou opravu zařizovala. Také nájem řádně a včas vždycky platila. Jejího přístupu si pan Procházka velmi vážil a celou dobu co tam bydlela, ji nezvýšil nájem. To co platila jeho otci od roku 1834, platila stále stejně. Tak to vidíte, že někdy se lidé z obou protilehlých stran mohou bez problému dohodnout. Takové příklady by naše doba také potřebovala. Chápu, že i tenkrát se jednalo o světlou výjimku a i dnes jsou příklady majitelů domů a jejich nájemníků někdy velmi přátelské a pohodové, ale přece jenom, když se jedná o peníze tak se někdy na dobré mravy zapomíná…

(Šumavan 12. 6. 1880) Ivan Rubáš