Z LÁSKY

V milostném intimním poměru to nebyla žádná „tělesná vada“ až do doby nežli z toho vznikl „outěžek“. Jednoho dne, v době kdy byla bez práce, oznámila miláčkovi Mrázkovi novinu, že jim přibude „maličkost“. Mrázek z toho ovšem žádné potěšení neměl a snažil se jejich lásce učinit konec. Což se mu nedlouho nato, kvůli nějaké malichernosti, podařilo. Zhrzená milenka, obdrževši kvinde (odmítnutí) odešla z bytu svého již bývalého milovníka, ale za půl hodiny se vrátila s lahvičkou kyseliny sírové v ruce a beze slov či jiného vysvětlení obsah vychrstla Mrázkovi do obličeje. Těžce zraněn a hlasitě naříkaje klesl k zemi. Nežli přiběhli sousedé na pomoc, vypila Langauerová obsah druhé flaštičky, kterou měla v kapse připravenou. V té byla smíšenina louhové tresti a kyseliny sýrové. Mrázek byl dopraven do všeobecné nemocnice a Langauerová do inkviziční nemocnice u zemského soudu. Co s nimi bylo, jak skončili, zdali z toho byla smrt nebo jenom trvalé zmrzačení či potrat to dneska nevíme, ale co víme, je poučení, že k následkům milostného láskyplného vztahu se máme postavit čestně a jednat rozumně a odpovědně. Vždy je nějaké řešení…

Ivan Rubáš, (Šumavan 8. 5. 1880)