Foto panorama Klatov

V Klatovech bývávalo poměrně dost fotografů. Šlo o módní záležitost a novinku trvající několik desetiletí zároveň. Práce bylo dost, ale přece jen ti kteří začínali, neměli tolik zakázek jako jejich zkušenější kolegové. Proto si museli udělat reklamu a vydobýt „renomé“ (dobrou pověst). Jak jinak nežli výsledkem své práce. Dle dobového tisku víme, že fotografickou dílnu po Karlu Henckem převzali pánové fotografové Bureš a Majer. Svoji fotografickou výkladní skřínku měli na domě čp. 155/I. Felixe Schallera a tady si veřejnost mohla prohlédnout nejnovější snímky. Jak se z novin dovídáme, udělali fotografické panorama (celkový pohled) města Klatov ve velkém rozměru, složené z několika dílů. Že měli úspěch a následně mnoho nabídek netřeba zdůrazňovat. Nejen v době před 130 lety, ale i dnes by byla taková výloha prodejny permanentně v obložení.

(Šumavan 10. 5. 1879)

Surovost

Na konci května 1879 byl spáchán surový a odsouzeníhodný čin jemuž podobné případy se bohudíky zřídka kdy vyskytovaly. Během nočního času měl židovský hřbitov nezvanou návštěvu. Ta povalila, poničila a různým způsobem zneuctila mnoho náhrobních kamenů. Zajisté, že takový ohavný čin mohl spáchat jen nezbožný zpustlý chlap (nebo více chlapů), protože i nejbarbarštějším národům bývaly hroby posvátné. Doufalo se, že pachatel ohavnosti bude co nejdříve vypátrán a potrestán. Není u nás jediný hřbitov, ať už ve městě či na vesnici, který by „nezažil“ nájezdy novodobých vandalů a neznabohů nebo výpravy zlodějů…

(Šumavan 31. 5. 1879)

Ivan Rubáš