Ozdobena světly je také kašna, radnice, Černá věž, infocentrum a nově se projdete také pod světelnou branou uličkou u arciděkanského kostela. Za podívanou stojí také Vrchlického sady, kde klatovský sochař Václav Fiala vytvořil světelnou expozici v okrouhlici a rovněž zde spatříte obraz Panny Marie Klatovské. Procházka vánočně nasvíceními Klatovy tak jistě stojí za to.

A i když se na klatovském náměstí nekonal žádný program, jako tomu bylo zvykem, mnozí obyvatelé si slavnostní akt nenechali ujít a přišli se podívat. Více než tisícovka jich sledovala také online přenos na internetu.

Nyní už nastává předvánoční čas mnohdy plný shonu a také radosti. Starosta Rudolf Salvetr připojuje přání Klatovanům: "Přeji všem Klatovanům, aby ty čtyři neděle, kdy budou postupně zapalovat svíčky na adventním věnci, prožili pokud možno ve zdraví, spokojenosti, ve společnosti svých blízkých. To, že v danou chvíli žijeme trochu jinak, neznamená, že tomu tak bude i příští rok. Já bych si osobně velmi přál, aby ten letošní advent skutečně byl v klidu, v pohodě a pokud nestačíme vše zařídit, nakoupit a vyhneme se tomu předvánočnímu shonu, na který jsme byli v minulých letech zvyklí, tak se vůbec nic nestane a Vánoce budou stejně krásné a možná ještě kouzelnější."

Vánoční výzdoba v Sušici.
V Sušici a v Horažďovicích už září vánoční strom a výzdoba