Jeho členové se snaží mimo jiné podpořit kastrační program v Klatovech, aby zabránili nadměrnému množení koček.

Problém zatoulaných a přemnožených koček ve městech se snaží řešit radnice různými způsoby. Nejčastěji končí odchycená zvířata v přeplněných útulcích, ve kterých čekají na nové majitele. Některá z nich se ale adopce nedočkají. Nejen z těchto důvodů vznikla organizace, která se snaží tento problém v Klatovech řešit.

„Hlavním posláním našeho spolku je podpora kastračního programu, díky kterému je velká šance zamezit přemnožení koček ve městě," tvrdí zakládající členka a hospodářka organizace Klatovské kočky Jitka Pišková.

Odchycené kočky budou po poskytnutí veterinárního ošetření v péči dobrovolníků, kteří se budou snažit najít zvířatům nového majitele. Pro případné dlouhodobější umístění koček organizace plánuje spolupráci s některým s blízkých útulků. „Do budoucna uvažujeme vybudovat v Klatovech karanténu, ve které bychom dočasně pečovali o nalezence. Často jde o kočky, které mají svého majitele a jen se zaběhly. Tímto způsobem budou snadno k nalezení," soudí dobrovolnice spolku Václava Rišková.

Organizace Klatovské kočky vznikla koncem července tohoto roku. Členové spolku již dříve pomáhali toulavým, ale i týraným kočkám. Doposud odchytili přibližně šedesát zvířat. Pomoci organizaci může i veřejnost libovolným finančním příspěvkem, nebo tím, že se lidé stanou členy. „Do svého týmu uvítáme nové dobrovolníky. Pro členství je zapotřebí vyplnit přihlášku na našich internetových stránkách a zaplatit roční příspěvek dvě stě korun," říká Pišková. Nyní Klatovské kočky plánují i osvětovou činnost na základních školách v Klatovech zaměřenou na zájmový chov zvířat a zásady bezproblémového soužití zvířat a lidí ve městech.

Melanie Krýslová