Mezi nejstarší střední školy v Čechách patří klatovské Gymnázium Jaroslava Vrchlického, které se právě připravuje na oslavy dvoustého výročí založení v roce 2012.

Oslavy začnou už v letošním roce, už letos totiž uplynulo 375 let od založení předchůdce současné školy, církevního jezuitského gymnázia. „První akcí bude v listopadu konference a výstava k výročí založení jezuitského gymnázia, které bylo předchůdcem toho našeho,” vysvětlil ředitel školy Jiří Šlégl.

Po přeložení jezuitského gymnázia v roce 1778 do Písku se město snažilo o obnovu gymnázia, což se podařilo v roce 1812, slavnostně znovuotevřeno bylo gymnázium 4. listopadu. „Na únor připravujeme výstavu Historie a současnost klatovského gymnázia, která bude vidění v klatovském kulturním domě, v březnu se bude konat tradiční projektový den, v červnu budeme pořádat průvod městem, v říjnu by byly ve větší míře pořádány srazy absolventů doprovázené dny otevřených dveří a celoroční oslavy vyvrcholí Plesem gymnázia 20. října 2012 v klatovském kulturním domě,” vyjmenoval Šlégl akce, které bude v rámci výročí škola pořádat pro veřejnost.

Historii a současnosti klatovského gymnázia bude věnován i tradiční projektový den, s nimiž začala škola v roce 2009 Dnem Josefa Hlávky. O rok později následoval Den absolventů a letos na jaře Den města, v rámci kterého se studenty besedovali bývalí i současní představitelé města Klatovy, klatovských institucí i firem. „Na březen připravujeme Den gymnázia, různé soutěže a besedy, které budou tentokrát zaměřeny přímo na naši školu,” upřesnil Šlégl.

Známí absolventi

Klatovské gymnázium se může pochlubit celou řadou známých absolventů i vyučujících. Už na jezuitském gymnáziu v Klatovech studovali například Josef Dobrovský nebo nakladatel a novinář Václav Matěj Kramerius, vyučoval na něm historik Bohuslav Balbín. Na současném gymnáziu studovali básníci a spisovatelé Rudolf Mayer, Karel Klostermann a Jaroslav Vrchlický, jehož spolužákem byl jeden ze zakladatelů české lékařské vědy Josef Thomayer, i zakladatel klatovského muzea a pozdější starosta Klatov Karel Hostaš. Jako profesor matematiky a geometrie působil v 90. letech 19. století v Klatovech spoluzakladatel Mezinárodního olympijského výboru Jiří Guth-Jarkovský.

Absolventy gymnázia v Klatovech byli i tři první prezidenti České akademie věd a umění. Architekt a mecenáš Josef Hlávka, který ji v roce 1890 založil, od roku 1908 do roku 1914 zakladatel české právní vědy a ministr rakouské vlády Antonín rytíř Randa a v letech 1914 - 1922 mineralog Karel Vrba.