Celý pořad je koncipován tak, aby dal odpověď na otázku, co je podstatou křesťanských Velikonoc. Jednotlivé pasáže od sebe oddělí hudební vstupy klatovské skupiny Elias. Akce v městské radnici je nabídkou pro ty, které toto téma zajímá, ale nechtějí jít do některého z kostelů a účastnit bohoslužeb. ,, U nás v Klatovech vznikla tradice, že se čte na Velký pátek. Účast na akci příslíbil místostarosta Martin Kříž, ředitelka knihovny Jarmila Poupová, ze spolku Synagoga František Škůrek a z Křesťanské akademie Klatovy Tomáš Procházka,“ řekl koordinátor Pavel Koura.