„Tato akce bude spojovat historii se současností naší školy," říká ředitel Vladislav Smolík. U příležitosti oslav se škola otevře veřejnosti. „Budova bude otevřena 23. listopadu od 8 do 16 hodin. Vítáni u nás budou jak žáci základních škol, jejich rodiče, naši absolventi, přátelé školy a široká veřejnost. Všichni budou mít možnost prohlédnout si nejen prostory školy, ale i řemeslné výrobky našich cukrářů a pekařů, dovednosti řezníků, kuchařů-číšníků a gastronomů. Své odborné znalosti předvedou také žáci oboru agropodnikání, veřejnosprávní činnost a ekologie a životní prostředí," pokračuje ředitel.

Návštěvníci budou moci navštívit také Centrum odborného výcviku, které v sobě zahrnuje restauraci, penzion, cukrářství a pekařství.

„Naši řezníci-uzenáři v rámci oslav předvedou dovednosti spojené s domácí zabijačkou. Dále budou během dne připraveny stánky s ukázkami regionálních potravin. Na nádvoří školy bude k vidění nejen nejmodernější zemědělská technika, ale i historické stroje. Objeví se i koně s kočáry, které budou součástí selského průvodu procházejícího městem. V prostorách školy bude možné zhlédnout historická tabla žáků, almanachy, knihy a historické dokumenty školy," popisuje ředitel.

V sále školy bude připravena výstava a přednáška o Františku Machníkovi, bývalém řediteli školy a zároveň tehdejším ministru obrany. Tato přednáška, určená pro veřejnost, se bude konat od 14.30 hodin. K vidění bude také ukázka činnosti Sboru selských jízd Jana Žižky z Trocnova. Na oslavy bude navazovat dvoudenní Západočeská ornitologická konference s mezinárodní účastí.

„Chtěl bych pozvat všechny žáky, rodiče, absolventy, přátele školy a širokou veřejnost. Rádi se podělíme o historii a současnost naší „Zemědělky"," dodal Smolík.