V roce 2022 na Klatovsku a na Domažlicku přišlo ke svému prvnímu odběru 313 lidí a společně s dlouhodobými dárci absolvovali 5421 odběrů tzv. plné krve. Naopak už druhým rokem po sobě klesl počet odběrů plazmy. Loni jich bylo 2184. Celkem tedy klatovská transfuzka provedla 7605 odběrů krve nebo plazmy. Po rekordních letech 2020 a 2021 je to třetí největší počet odběrů za posledních deset let. „Jsou transfuzní stanice, kde počet odběrů dlouhodobě klesá. Základna dárců stárne a mladí je nestačí nahrazovat. Z tohoto důvodu musím opět připomenout, že obyvatelé našeho regionu jsou velmi zodpovědní a cítí společenskou odpovědnost. Všem, kteří chodí darovat krev či plazmu, aby pomohli někomu jinému se uzdravit, moc děkujeme. Máme úžasné dárce a jsme na ně hrdí," vzkazuje vedoucí lékařka transfuzního pracoviště Klatovské nemocnice Jana Zítková.

Zajímavostí loňských statistik je poměr prvodárců mezi oběma pohlavími. Zatímco v dlouhodobé evidenci dárců a stejně tak i v celkovém počtu odběrů za rok převažují muži, tak mezi loňskými nováčky převažovaly ženy. Prvodárkyň bylo 163, prvodárců 150.

Masopust ve Strážově 2022.
Pět dní si lidé budou užívat masopust v Postřekově, ale i jinde bude hodně živo

I přes vyrovnané a uspokojující počty odběrů potřebuje i klatovská transfuzka stále nové a nové dárce, zvláště mladé. Průměrný věk dárců je totiž kolem padesáti let a dárci do 30 let věku tvoří jen necelých 15 procent. Krev lze darovat od 18 do 65 let věku. Pomoci by mohlo plánované otevření transfúzního pracoviště v Domažlické nemocnice, což se plánuje na jaře. „Domažlický region byl pokrytý jen našimi výjezdy, které se konají odpoledne. V nemocnici se ale naskytl prostor a i personál, který zaškolujeme, tak jsme se rozhodli, že bychom zkusili otevřít stabilní místo, které bude k dispozici jednou týdně dopoledne. Lidé tak budou moci přijít do nemocnice a ne odpoledne po práci do škol, kde se odběry konají nyní. Doufáme, že se to ujme a dáme dárcům další motivaci, aby chodili darovat,“ uvedla lékařka Zítková.

Někteří dárci ukončí dárcovství ze zdravotních důvodů, což je například v případě dárce rekordmana Václava Pikeše ze Sušice, který skončil ve svých 63 letech. Od roku 1993, kdy začal darovat, absolvoval 475 odběrů (69x krev, 406x plazma). Toužebnou magickou hranici 500 odběrů nakonec nedosáhl. „Nedá se nic dělat. I tak jsem ale mnohem víc spokojený, že mi zdraví dovolilo absolvovat 475 odběrů, než abych byl mrzutý, že jsem nestihl těch 25," řekl Pikeš.

Václav Pikeš při rozloučení na transfúzní stanici v Klatovech a jeho syn Martin při odběru.
Václav Pikeš je dárce rekordman, má 475 odběrů, překonat ho se bude snažit syn

Přes 400 odběrů mají za ním v Klatovech už jen tři muži, z nichž dva jsou stále aktivní dárci.