I letos bude spojena s mezinárodním folklorním festivalem (MFF), na který přijedou i soubory ze zámoří.

Již 18. MFF odstartuje 8. července v 17 hodin vystoupením souboru Ondráš na klatovském náměstí, slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v pátek od 17 hodin na hlavním pódiu na náměstí Míru. Festivalový galaprogram v sobotu se uskuteční od 19.30 hodin v divadle, v neděli bude k vidění od 10 hodin slavnostní průvod s ukázkami tanců. A bude na co se dívat. „Letos se zúčastní festivalu hodně zajímavých zahraničních souborů, které přijedou z Kolumbie, Mexika, Venezuely, Baskicka, Srbska, Řecka, Německa a Slovenska. Chybět nebudou ani české soubory včetně pořádajícího souboru písní a tanců Šumava a dětského folklorního souboru Šumavánek z Klatov,“ zve za organizátory Iveta Lízancová.

„V prostorách nádvoří bývalých kasáren budou umístěny pouťové atrakce. Provoz atrakcí bude zahájen ve čtvrtek od 16 hodin, ukončen bude v neděli ve 24 hodin,“ informoval František Kocfelda z klatovské radnice s tím, že na celé ploše náměstí Míru bude připraven „staročeský jarmark“. Ostatní prodejní stánky budou situovány po celé délce Plánické ulice, a to až k areálu bývalých kasáren.

Na parkovišti u kulturního domu si zvláště starší generace může v sobotu i v neděli zazpívat na setkání heligonkářů s názvem Klatovské (pouťové) heligonky. Součástí poutě bude i výstava klatovských karafiátů, výstava drobného zvířectva, mše svatá, koncert, „motoristická pouť“ a mnohé další.

Budou uzavírky
Pořádání klatovské pouti se samozřejmě dotkne i dopravy ve městě. „Od čtvrteční půlnoci bude uzavřena objízdná komunikace včetně parkovacích ploch na náměstí Míru. Vozidla mohou projíždět náměstím pouze mezi ulicemi Pražská, Vídeňská. Od páteční do nedělní půlnoci bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od Krameriovy k Jiráskově ulici a od Jiráskovy ulice až po Nuderovu ulici. Všechny ulice přilehlé k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice k hotelu Rozvoj, budou slepé,“ upozornil Kocfelda. Po dobu uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové dopravy od soboty 6 hodin do neděle 24 hodin. Město žádá všechny, jichž se uzavírky a hluk z poutě dotknou, o shovívavost.

Klatovská pouť ve dnech 7. - 10. 7.

18. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
NÁMĚSTÍ MÍRU, STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA- 7.7.-10.7.
STAROČESKÝ TRH
NÁMĚSTÍ MÍRU - 8.-10.7.
POUŤOVÉ PRODEJNÍ STÁNKY
PLÁNICKÁ ULICE - 9.7. od 8.00 hodin - 10.7. do 20.00 hodin
POUŤOVÉ ATRAKCE
ERBENOVO NÁMĚSTÍ-BÝVALÁ KASÁRNA PLÁNICKÁ ULICE - od 7.7. - 16.00 hodin do 10.7. do 24.00 hodin
VÝSTAVA KLATOVSKÝCH KARAFIÁTŮ
VÝSTAVNÍ ZAHRADA U MUZEA - HOSTAŠOVA ULICE- 2.7. - 10.7. (podle počasí)
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
AREÁL „NA PAZDERNĚ“ ZA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU - pátek 8.7. - 13.00-18.00 hodin, sobota 9.7. - 8.00-18.00 hodin
MŠE SVATÁ-DEN VÝROČÍ ZÁZRAKU
KAPLE ZJEVENÍ P. MARIE-„CHALOUPKA“ - čtvrtek 8.7. 17.30 hodin
KONCELEBROVANÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ
ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL U BÍLÉ VĚŽE - sobota 9.7. od 15.00 hodin a neděle 10.7. od 10.00 hodin, v sobotu začne program v 9.30 hodin
PRŮVOD MĚSTEM S OBRAZEM P. MARIE KLATOVSKÉ - sobota 9.7. od 16.30 hodin
KONCERT KLATOVSKÉ SKUPINY ZEBEDEUS (spirituály a folkové písně ve vícehlasých úpravách - 9 let trvání skupiny)
ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL U BÍLÉ VĚŽE - sobota 9.7. od 18.30 hodin
KLATOVSKÁ (POUŤOVÁ) HELIGONKA
PARKOVIŠTĚ V OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU - 9.7. od 10.00 do 02.00, 10.7. od 10.00 do 16.00 hodin
MOTORISTICKÁ POUŤ INVESTTEL AUTO
AREÁL INVESTTEL AUTO KLATOVY - sobota 9.7. od 08.00 do18.00 hodin. Vystoupení souborů folklorního festivalu, dětské atrakce a soutěže, představení automobilových novinek a mnohé další