„Doktor Jiří Zeithaml vytvořil z Klatovské nemocnice zařízení, které má skvělé reference a je vyhledávanou adresou pro zdravotnický personál i pro pacienty, kteří potřebují kvalitní a časově dostupnou péči. Patří mu za to velké poděkování. A děkuji i za to, že v týmu nemocnice zůstává a bude se dál podílet na jejím dalším rozvoji. Kvalitní nemocnici totiž dělá hlavně kvalitní personál,“ řekl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že ale hlavními výzvami příštích let pro krajská zdravotnická zařízení, a to napříč celou republikou, bude kromě zachování dostupnosti péče především optimalizace hospodaření a vzájemná spolupráce. „Proto jsme do čela největší krajské nemocnice vybrali Ondřeje Provalila, který se právě těmito tématy v Klatovské nemocnici i Skupině NPK zabývá už delší dobu, a bude tak v této práci kontinuálně pokračovat,“ doplnil radní.

Lékař a zkušený manažer Jiří Zeithaml působí v managementu Klatovské nemocnice od roku 2014 poté, co se podstatná část provozu přestěhovala do nového monobloku. Zpočátku se věnoval zejména personální oblasti, kdy pomáhal stabilizovat některé lékařské týmy a přivedl i několik klíčových lékařů do pozic primářů. V roce 2016 se stal ředitelem nemocnice. V té době vedl také řídící a servisní organizaci krajských zdravotnických lůžkových zařízení Zdravotnický holding Plzeňského kraje.

„Během jeho vedení se významně navýšila výkonnost řady pracovišť, vznikla oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, oddělení sociální péče, pracoviště alergologie a imunologie a rehabilitační lůžka. Nemocnice zvládla pandemii covidu, obnovila přístrojové vybavení v hodnotě přes 200 milionů korun, zastřešila parkovací dům, postavila nový pavilon dialýzy a připravuje projekt pro stavbu nového západního křídla nemocnice, kde bude urgentní příjem, laboratoře a nové lůžkové stanice. Tento projekt už ale z pozice ředitele povede dosavadní ekonom nemocnice Ondřej Provalil," sdělil mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

Nová dialýza v Klatovské nemocnici:

Nová dialýza v Klatovské nemocnici. | Video: Daniela Loudová

Ondřej Provalil přišel do Klatov v roce 2017 s tehdejším novým vedením skupiny krajských nemocnic. Předtím působil více než deset let ve skupině zdravotnického holdingu AGEL. V Klatovské nemocnici i nemocničním holdingu Plzeňského kraje měl dosud na starost ekonomiku a provoz a byl členem pracovních skupin hejtmana Plzeňského kraje, které řešily rozvoj lůžkové zdravotnické péče. Pracoval mimo jiné i na analýze začlenění Nemocnice Sušice do struktury krajských nemocnic. Působí rovněž v představenstvu Domažlické nemocnice a radě jednatelů Nemocnice následné péče v Horažďovicích.

Představenstvo Klatovské nemocnice, a. s., od 1. 3. 2024
Ing. Zdeněk Švanda – předseda
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M – místopředseda
Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen/ředitel
Mgr. Daniel Hajšman – člen
Ing. Michal Filař - člen