Výstavba monobloku začala v roce 2009, dokončena a uvedena do provozu byla stavba na přelomu října a listopadu 2012. Náklady na výstavbu a vybavení činily tehdy 1,4 miliardy korun. Nemocnice disponuje 217 lůžky a najdete v ní 997 místností.

Přístrojové vybavení je neustále obnovováno za modernější. V letech 2021-22 bylo zakoupeno téměř 300 přístrojů v hodnotě sto milionů korun.

Za deset let má Klatovská nemocnice rovněž na svém kontě nespočet výkonů. "Od konce roku 2012 do října roku 2022 bylo provedeno 7719 porodů, 52 506 operací, 121 073 hospitalizací, 2 721 999 ambulantních ošetření," vyčíslil mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Během let se investovalo také do stavebních úprav. V roce 2013 se po přestěhování ortopedie a neurologie předělal pavilon na LDN a psychiatrii. V letech 2014, 2016 a 2017 se provedla plynofikace včetně objektů včetně kotelen. V roce 2015 odkoupila nemocnice lékárnu Helios, kterou přestavěla ke svým potřebám. V roce 2016 byl zastřešen parkovací dům a zateplena nemocniční ubytovna. Kromě toho v objektu bývalého plicního oddělení vznikla sociální lůžka a také tam funguje dětská skupina. V letošním roce přišla na řadu virologická laboratoř.

Ilustrační foto
Policisté přijeli prověřit krádež v domě, odhalili přitom pěstírnu syna majitelů

Klatovská nemocnice se rovněž dostala do přízně různých sponzorů. Nadační fond Kapka Naděje věnoval dětskému oddělení přístroje za statisíce, díky Nadaci Archa Chantal je vyzdobena dětská ambulance, čekárny a herna. Dětské oddělení podporuje také fotbalista Jan Sýkora, který vždy po domluvě přispěje na přístroje pro novorozence. Dalšími sponzory jsou i firmy z Klatovska.