V listopadu 1907 se dohodli starosta města Klatov Alois Mašek a starosta okresu Klatovy Karel Hostaš, že společnými silami nechají postavit veřejnou okresní nemocnici. O čtyři roky později začala výstavba a 14. února 1914 byla nemocnice s téměř 200 lůžky slavnostně otevřena. O dva dny později přijala první pacienty. „Jsme hrdí, že Klatovská nemocnice je součástí historie našeho města a regionu,“ říká ředitel nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že hlavní připomenutí výročí se uskuteční v rámci zprovoznění nového pavilonu dialýzy.

Zdravotnictví a medicína se v Klatovech začala vyvíjet v podstatě ihned po vzniku města v druhé polovině 13. století. Od té doby bylo v Klatovech zřízeno několik tzv. špitálů, připomínající spíše chudobince. Zakládali je vesměs osvícení a movití občané s podporou cechů či církve. Pro potřeby vojska fungovaly v klatovských kasárnách od konce 18. století průběžně také dvě vojenské nemocnice, včetně hlavního armádního špitálu arcivévody Karla.

close Historie Klatovské nemocnice. info Zdroj: se svolením Ivana Rubáše z jeho archivu zoom_in Historie Klatovské nemocnice.

V Klatovech se narodila nebo zde studovala také řada významných osobností nejen české medicíny. Mimo jiné lékař Petr Vok, Valdštejnů a polského prince Vladislava IV. Matěj Burda, významní operatéři a průkopníci v oboru gynekologie Augus Breisky a František Kiwisch a z pozdějších známějších lékařů jsou spojeni s Klatovy například Josef Thomayer (vnitřní lékařství), Karel Pawlik (urologie) nebo Bohumil Prusík (vnitřní lékařství).

Město zřídilo svoji první nemocnici v roce 1859 v tehdejší Klášterské dnes Plánické ulici. Její kapacita 45 lůžek, stejně jako prostory okolo, ale přestaly brzy postačovat, a radní města začali plánovat výstavbu mimo město. Na jejím financování se dohodli s radními okresu, vzájemně si vypomohli s pozemky a v roce 1911 začali stavět.

Nemocnice za tři roky a dva miliony

„Nemocnice je vyšla tehdy na dva miliony korun, zabrala 11,4 hektaru, kde vzniklo deset nemocničních budov a stranou i hospodářský dvůr, který zajišťoval zásobování nemocnice potravinami i bylinkami. Oficiální název nemocnice zněl Jubilejní okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. v Klatovech. Používanější a později rovněž oficiální označení bylo Všeobecná veřejná okresní nemocnice v Klatovech. Na svou dobu měla velmi moderní vybavení včetně ústředního vytápění horkou vodou, tiché signalizace z pacientských pokojů do lékařského pokoje a telefonního spojení mezi důležitými pracovišti a lékařskými byty," uvedl mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

close Historie Klatovské nemocnice. info Zdroj: se svolením Jiřího Kokošky z archivu nemocnice zoom_in Historie Klatovské nemocnice.

Prvním primářem nemocnice byl MUDr. Bohumil Till. Po jeho předčasném úmrtí pak MUDr. Karel Dobruský. Spolu se čtyřmi sekundárními lékaři, externisty a řádovými sestrami pro ošetřovatelskou péči léčil pacienty s vnitřními nemocemi (interního charakteru) a prováděli i operativu (chirurgické zákroky). Ve čtyřech pacientských pavilonech (chirurgický, vnitřních nemocí, tuberkulózní, infekční) měli k dispozici 200 lůžek. Jejich počet ale během 20. let rychle rostl. Některé pavilony získaly první přístavby a počet lůžek se zvýšil na 264. Na počátku 30. let nemocnice každoročně hospitalizovala od čtyř do pěti tisíc pacientů a provedla od 1700 do 1900 operací.

Obrovský rozkvět

Největší rozmach zažila nemocnice na přelomu 60. a 70. let. Zatímco ještě v roce 1960 měla 506 lůžek, tak o šest let později už to bylo 813 lůžek (nejvíce v historii) na celkem 13 lůžkových odděleních/odborností. Ještě v roce 1971 bylo v nemocnici 765 lůžek. Od té doby se ale jejich počet postupně snižoval (1981 – 693 lůžek, 1991 – 588 lůžek, 2001 – 382 lůžek, 2011 – 343 lůžek, 2021 – 287 lůžek). „Důvodem je rozvoj medicíny, který způsobil výrazné zkrácení průměrné doby hospitalizace (z cca 20 dnů v 60. letech na 6 dnů v roce 2013). Zatímco mezi roky 1964 a 1983 zaznamenala nemocnice v Klatovech každým rokem od 170 do 215 tisíc ošetřovacích dnů, od roku 2000 je to zpravidla kolem 70 tisíc ošetřovacích dnů ročně při velmi podobném počtu pacientů. Nejvíce dětí se v nemocnici rodilo v 70. letech. Každý rok kolem tisícovky novorozenců. Nejvíce v letech 1974 a 1976 - pokaždé přes 1250 dětí," vysvětlil Kokoška.

close Historie Klatovské nemocnice. info Zdroj: se svolením Jiřího Kokošky z archivu nemocnice zoom_in Historie Klatovské nemocnice.

Největší proměnu zaznamenala nemocnice od svého otevření před zhruba deseti lety, kdy v říjnu 2023 začala využívat zcela novou budovu nemocnice, kam se sestěhovala většina lůžkových oddělení a nemocnice začala postupně opouštět sto let staré pavilony. „Další z původních budov opustíme v druhém čtvrtletí letošního roku, kdy otevřeme nový pavilon dialýzy. Vedle toho chystáme u současného monobloku přístavbu nového křídla, kde bude mimo jiné nový urgentní příjem, přesuneme sem veškeré nemocniční laboratoře, nové zázemí zde získá transfuzní pracoviště a vzniknou zde nové lůžkové stanice a zázemí pro personál. Budujeme moderní nemocnici pro další desetiletí,“ doplnil ředitel Zeithaml.

Čísla Klatovské nemocnice 2022

Kapacity

311 lůžek - z toho 26 intenzivní péče, 235 standardních, 26 následné péče a 24 sociálních

51 ambulancí a poraden

7 operačních sálů

3 porodní boxy a gynekologický sál

2 lékárny

Zaměstnanci

778 zaměstnanců - z toho 125 lékařů, 383 sester, 168 ostatních nelékařských zdravotníků, 102 nezdravotníků

Pacienti

86 119 ambulantně ošetřených nebo vyšetřených pacientů (návštěvy)

10 686 hospitalizovaných pacientů - z toho 10 429 v akutní péči a 257 v následné péči

257 hospitalizovaných pacientů v následné péči

5338 pacientů převzatých od zdravotnické záchranné služby

Výkony

193 423 ošetření a vyšetření v ambulantních provozech (mimo laboratoře a RDG)

70 716 vyšetření v rámci zobrazovacích metod (sono, RTG, CT, MRI apod.)

855 136 laboratorních zjištění (provedených metod)

5 495 operací s hospitalizací, 2387 operací a zákroků a bez hospitalizace

743 porodů

77 163 ošetřovacích dnů / lůžkoden - z toho 64 901 v akutní péči a 12 262 v následné péči