Stavba nové nemocnice bude v v brzké době dokončena, nyní se rozhoduje o tom, jaké vybavení se do ní nakoupí. Plzeňský kraj zveřejnil veřejnou zakázku na dokončení nového monobloku Klatovské nemocnice. K její přípravě a provedení byli přizváni přední čeští odborníci na oblast biomedicínského inženýrství a práva, díky nim by měla být zakázka přiměřená potřebám nemocnice. Veřejná zakázka by měla mít svého vítěze na počátku příštího roku, aby se v březnu 2012 mohla začít plnit přístroji.

Názory odborníků

K obsahu dodávek vzhledem k potřebám nemocnice se vyjadřoval nezávislý specialista biomedicínského inženýrství Vladimír Bičík, který v minulosti pracoval například pro pražský IKEM, Nemocnici Na Homolce a dlouhá léta pomáhal s budováním nemocničních oddělení v zahraničí. „Udělal jsem si podrobný průzkum nynějšího vybavení nemocnice a vytvořil plán, která zařízení lze dále využít v novém provozu a která už z důvodu krátké životnosti nepřesouvat. Při vybavování nových nemocnic se běžně stává, že se nakupují nové technologie, i když původní mají ještě perspektivu. Také v prvním seznamu nákupů Klatovské nemocnice byly přístroje, které jsme mohli z uvedených důvodů vyškrtnout,“ popsal jeden z úsporných kroků Bičík.

U každé položky také řešil, jak moc je daný přístroj či vybavení potřebné a zda neexistuje efektivnější alternativa. Ze zkušeností ví, že se často na pracoviště poskytující základní lékařskou péči pořizují přístroje odpovídající specializovaným pracovištím. Taková zařízení jsou pochopitelně dražší a přitom řada jejich funkcí zůstane nevyužita. I zde navrhl úspory.

Tým Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT vedený Peterem Kneppo zpracovával analýzu přesných popisů požadovaných přístrojů, zda poptávkové zadání na jednotlivé přístroje není směřováno přímo na konkrétní přístroj, čili zda není už předem určeno, která firma by ho měla dodat. „V připravované dokumentaci jsme u některých přístrojů našli popis, který až příliš specifikoval výrobek, což by svádělo k tomu se domnívat, že nemocnice chce právě daný model daného výrobce. To je nepřípustné. Technické specifikace diskriminující jiné výrobce bylo nutné zobecnit nebo úplně vypustit,“ řekl Kneppo, jehož kolektiv pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje sestavoval i předběžné kalkulace, aby ceny nepřesáhly ceny v místě a čase obvyklé.

„Smyslem náročné přípravy celého zadávacího řízení je, abychom dosáhli zřetelným a přehledným způsobem co nejvýhodnějších nabídkových cen a aby předmětná veřejná zakázka byla provedena co nejrychleji. To je podmiňující pro co nejvčasnější zprovoznění nového objektu Klatovské nemocnice,“ sdělil ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje Jiří Fojtík.

Co nemocnici čeká

Nový objekt má nahradit nynější pavilónové uspořádání nemocnice, které je pro komfort pacientů i lékařů a též pro ekonomickou náročnost provozu nevyhovující. Řada objektů, v nichž dosud jednotlivá oddělení působí, je totiž starší 50 let.

„Myslím si, že jsme v rámci této zakázky došli k dobrému kompromisu a že díky vybavení, které nová nemocnice bude mít, se posune do lepší kategorie. Nejen, že bude v nové budově, ale také její vybavení bude na vyšší úrovni. V zakázce došlo k některým úpravám například v typech přístrojů, které některá oddělení požadovala,” řekl Deníku ředitel Klatovské nemocnice František Lešundák.

Stavba má být dokončena do konce listopadu, poté bude předána krajskému úřadu. Rentgenové systémy musí být dodělány do 16. prosince. Až bude znám vítěz veřejné zakázky, tak se bude kompletovat mobiliář a přístrojové vybavení, jak Deníku řekl vedoucí technického oddělení Klatovské nemocnice Václav Jakl.

Veřejná zakázka obsahuje dodávky zdravotnické technologie, nábytku, IT a ostatního vybavení, související stavební práce spojené s montáží, umístěním a uvedením dodávek do provozu, dokončovací stavební práce v budově a areálu nemocnice.

Dosud stála 1. etapa výstavby nové nemocnice 670 milionů korun, přičemž celková cena je kolem 830 milionů. Cena 2. etapy se předpokládá kolem 331 milionů korun.