Vodné a stočné se zvyšovalo dříve jen minimálně, až poslední roky je skok výraznější. V roce 2019 se například platilo 65,90 Kč/m3 s DPH, v roce 2020 to bylo 67,42 Kč/m3, v roce 2021 byli obyvatelé Klatov potěšeni, protože cena klesla na 65,87 Kč/m3, především díky nižšímu stočnému. V roce 2022 se už ale opět trend zvyšování vrátil, a to na 68,60 Kč/m3. Letos se v Klatovech platilo 79,46 Kč/m3 - vodné bylo 44,30 Kč/m3 a stočné 35,16 Kč/m3. Příští rok zase náklady porostou. „Provozovatel vodohospodářské infrastruktury, společnost Šumavské vodovody a kanalizace a. s., předložil návrh kalkulace vodného a stočného pro příští rok. Vodné vyjde na 48,58 Kč/m3 a stočné na 40,39 Kč/m3, tedy celkem 88,97 Kč/m3," sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust.

I tak ale stále platí, že Klatovy patří se svou cenou k těm levnějším. Například v sousedních Domažlicích zaplatí ještě více. „Vodné vyjde na 48,67 Kč/ m3, stočné na 48,02 Kč/m3. Obojí jsou ceny bez DPH," informoval starosta Stanislav Antoš s tím, že letos odběratelé platili 45,62 a 43,09 Kč/m3. „Do kalkulace ceny se významnou měrou promítl fakt, že nákup vody z vodní nádrže Nýrsko je o 4 Kč dražší, vzrostly náklady na elektrickou energii, také dochází ke změně daňových sazeb z 10 na 12 procent. Poprvé po deseti letech nemusí cenu odsouhlasit Státní fond životního prostředí, poskytovatel dotace na projekt Čistá Berounka II, projekt D," okomentoval starosta.

Pro porovnání jsou ceny bez DPH v Klatovech: vodné 43,37 Kč/m3 a stočné 36,06 Kč/m3.