Jaké jsou zásadní změny?

Až doposud jsme v Klatovech platili tzv. „za vyvezenou popelnici“, nově zavádíme místní poplatek za „shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Pod tímto složitým názvem se neskrývá nic jiného než fakt, že i občané našeho města budou formou poplatku přispívat určitou částkou na úhradu velmi rozsáhlé palety služeb, které jim město prostřednictvím svých odpadových společností nabízí. Poplatek tedy není jen úhradou za odvoz popelnic, jak se někteří domnívají, je příspěvkem na celý systém likvidování odpadů. Systém zahrnuje vývoz popelnic a kontejnerů, vývoz nádob na separovaný odpad, na bioodpad, pravidelné přistavení velkoobjemových kontejnerů, výsyp, vývoz a úklid odpadkových košů, využití sběrného dvora, čistění města, čili komplexní řešení odpadů.

Co je důvodem změny?

Důvodů je více. Podstatné je, že poplatek není ve skutečnosti platbou za vykonanou službu, její rozsah, četnost, kvalitu. Platba poplatku je fakticky jen příspěvkem na provoz celého systému „odstraňování odpadů“. Ten využíváme jako celek všichni, každý ovšem různým způsobem. Například ti, kdo hodně třídí, více využívají kontejnery na separovaný odpad, ti, kdo třídí méně, více odloží do popelnic. Položili jsme si otázku, zdali je současný systém „platby za popelnice“ ještě stále funkční. Odpověď zní „ano i ne“. Funkční bezesporu je, ale vidíme-li místa vedle popelnic a kontejnerů obklopená odpadem, který se do nádob „nevejde“, klademe si otázku, zda funguje správně. Evidentně ne všem stačí jejich popelnice a kontejnery a četnost vývozu, který si sjednali. Stejná otázka nás napadá, sledujeme-li vývoj objemu odpadů odstraňovaných tzv. „košovkou“ , čili vyklízení odpadů z košů a kolem nich. Za poslední čtyři roky se objem odpadů uklizených „košovkou“ zvýšil ze 112 tun na 237 tun. Jedna tuna takto likvidovaného odpadu stojí skoro 11 tisíc Kč. Neméně nemilé je, že v kontejnerech na separovaný odpad či na bioodpad nacházíme igelitové pytle plné odpadů z domácností. Jakkoliv víme, že drtivá většina občanů se chová zodpovědně s ohledem na naše společné prostředí, je zřejmé, že možnost upravit si objem a četnost svozu odpadů, může část lidí vést k tomu, co popisuji.

Jak budou lidé o novém placení informováni?

Připravujeme mimořádné vydání zpravodaje města, v němž bude vše podrobně popsáno. Podrobné informace budou i na našich webových stránkách a na webu Pošumavské odpadové.

Jaký způsobem se bude poplatek platit?

Poplatek je roční, valná část lidí už dnes platí jednorázově ročně. Rádi bychom umožnili téměř všechny způsoby platby – tj. v hotovosti, na složenku, platební kartou, převodem z účtu.

Jak popeláři zjistí, kterou popelnici mají vyvézt, kde mají lidé zaplaceno, když už nebudou nálepky?

Vyvezou každou popelnici, která bude postavena na chodníku u domu. „Vyndání popelnice“ bude pro ně signálem, že si občan přeje, aby byla popelnice vyvezena. Vývoz popelnic bude každý týden, v sídlištích dvakrát týdně. Ve zpravodaji budou přílohou budou i svozové plány, aby si každý byl jistý, kdy má popelnici „dát ven“, má-li ji běžně schovanou.