Topná sezona 2022/23 trvala od 19. září 2022 do 22. května 2023. Z hlediska vývoje počasí ji vedení Klatovské teplárny, a. s., hodnotí jako průměrnou, s velkými teplotními výkyvy směrem nahoru (leden) a směrem dolů (duben). „Výslednou cenu tepelné energie za rok 2022 významně ovlivnily zvýšené náklady na nákup paliv, elektrické energie i materiálu, oprav a služeb,“ sdělil ředitel Klatovské teplárny, a. s., Miroslav Prášil.

V Klatovech cena tepla pro rok 2023 výrazně stoupla. Předběžná cena tepla byla stanovena pro dodávky do bytů ve výši 1 416,18 Kč s DPH za GJ. „Ve srovnání s předběžnou cenou na rok 2022 byla navýšena o 103,33 %,“ sdělil před koncem roku 2022 místostarosta Klatov Martin Kříž.

Zdražení tepla obyvatelé řešili šetřením a méně topili, což potvrdil i ředitel. „Asi nebude překvapením, že i my jsme zaznamenali, obdobně jako ostatní energetické společnosti v ČR,  částečné snížení spotřeby tepelné energie. Na druhou stranu nelze nyní jednoznačně predikovat, jestli to byl jev ojedinělý, anebo trvalý, který by se mohl promítnout do další topné sezony,“ okomentoval Prášil.

Změna by mohla nastat v následující topné sezoně, u které Klatovská teplárna počítá se zahájením v září 2023. Ze začátku bude teplárna pracovat s cenami paliv nakupovanými pro rok 2023 čili bude část sezony ovlivněna vyššími cenami paliv. „Na druhou stranu s ohledem na vývoj cen zdrojů pro rok 2024 můžeme potvrdit s vysokou pravděpodobností, že pokud nenastane do konce roku 2023 nějaká mimořádně nepříznivá situace jako v roce minulém, bude konečná cena tepla za rok 2023 nižší než cena předběžná, a v tomto případě by se mohli klienti Klatovské teplárny, a. s., těšit na vrácení části finančních prostředků vybraných na zálohách pro rok 2023,“ sdělil ředitel.

Ceny záloh pro rok 2024 budou tradičně vyhlášeny během prosince tohoto roku na základě zpracování předběžné ceny tepelné energie na rok 2024.