Organizátoři Simona Musilová, Tomáš Nejdl a Fanklub HC Klatovy, z. s., zastoupeným Jiřím Zavřelem uspořádali úklidovou akci „Ukliďme klatovskou čtyřku“. Zapojilo se do ní 48 dobrovolníků. Čtvrtou městskou část rozdělili celkem do dvanácti sektorů, které dobrovolníci po své linii následně uklidili. „V lokalitě bylo několik pytlomatů, ve kterých měli zájemci připravené pytle a rukavice. Posbíraný nepořádek následně ponechali na místech k tomu určených. Tento postup byl zvolen zejména z důvodu, aby se lidé zapojení do akce neshlukovali, a mohla tak být řádně dodržována aktuální mimořádná protiepidemická opatření,“ uvedl Tomáš Nejdl.

Během úklidu bylo nepořádkem naplněno celkem devadesát 120litrových pytlů. Velká část odpadu byl plast, který byl z převážné části tříděn. „Byl jsem nadšen z toho, kolik lidí bylo ochotno se do úklidu zapojit, zejména s ohledem na nevyhovující sobotní počasí. Všem patří jedno velké díky. Během úklidu bylo detekováno několik menších skládek, o kterých budeme informovat příslušná místa a Technickým službám města Klatov na několika lokalitách doporučíme umístění odpadkových košů,“ řekl Zavřel.

S tímto názorem se ztotožňují další dva pořadatelé, kteří byli překvapeni zejména tím, co jsou schopni lidé vyhodit a kde. „Mám velkou radost, že se uklidila velká část města, která je velmi navštěvovaná zejména dětmi. Do úklidu se zapojilo i několik rodin s dětmi. Ty jsou tak vedeny k brzké environmentální výchově,“ uzavřela Musilová.