Mnozí lidé se okupantům postavili, někteří za to ale draze zaplatili.


Na Klatovsku, Sušicku i Horažďovicku se nečekaně objevilo velké množství ruských vojáků. „Přesné počty Rusů, kteří v regionu byli, nikdo nezná, ale bylo jich hodně, neboť měli pod kontrolou všechna kasárna a vojenské objekty. Navíc měli vždy v okolí schovaná děla, která mířila právě na kasárna,“ popsal situaci Jan Jirák z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.

Mnozí lidé se ale s přítomností cizí armády v Pošumaví nechtěli smířit. Měnili ukazatele, aby cizí vojáci zabloudili, na domech se objevovaly nápisy („Vzbuďte rychle Lenina, v Kremlu zuří vzteklina“, „Vyměním ojetý tank za kus chleba. Zn.: Ujeto 2000 km“ a mnohé další), někteří se okupantům otevřeně postavili. „Nemáme ale žádné zprávy o tom, že by na Klatovsku ruští vojáci někoho zabili. Evidováno je jen několik sebevražd kvůli okupaci,“ uvedl Jirák. „Lidé, kteří se postavili na stranu Dubčeka, byli zbaveni vedoucích pozic a stali se z nich jen řadoví pracovníci. Navíc byly pronásledovány jejich děti, které třeba nesměly studovat“ doplnil předseda klatovské Konfederace politických vězňů František Wiendl.

Více v rubrice Pamětníci vzpomínají na srpen 1968