To už pátým rokem uděluje Česká národní rada za zvláštní sociální počin. Město pod Černou věží se přihlásilo se zrekonstruovaným bývalým dominikánským klášterem.

„Z celkového počtu přihlášených vybrala porota do užšího výběru patnáct projektů. Když vyhlásili, že Klatovy získají první cenu, byl to nádherný pocit,“ uvedla klatovská místostarostka Věra Tomaierová, která se vyhlášení v Praze zúčastnila a cenu z rukou první dámy republiky Livie Klausové převzala.

Bývalý dominikánský klášter v Klatovech byl poslední chátrající památkou ve městě. Za pomoci dotace od státu a od Plzeňského kraje se podařilo objekt zrekonstruovat a v současné době už je využíván. V přízemí bude od pondělí pro občany k dispozici veřejný internet. Další prostory obsadila společnost Úhlava, která zde uspořádala už jednu ze svých dalších přednášek. Do pater se v průběhu roku nastěhují klienti denního stacionáře diakonie Radost a také obyvatelé nově vybudovaného chráněného bydlení.