Stejně jako mnoho akcí ale bude jiný a bude záviset na koronavirových opatřeních. „Plánujeme jej uspořádat tentokrát v neděli 13. prosince na klatovském náměstí jako součást trhů. Samozřejmě i v tomto platí, že budeme limitováni nařízením vlády. Rada města rozhodla, že výtěžek bude určen na nákup polohovacích lůžek pro Domov pokojného stáří Naší Paní Oblastní charity Klatovy,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Zároveň je možné na tento účel přispět jakoukoliv částkou na účet k tomu určený 30031-821048319/0800.

Nemocnice v Sušici.
Kraj slíbil nemocnici pomoc. Lékaři ale výpovědi nestáhli, hrozí zavírání