Slavnostního uvítacího aktu se ujal starosta města Stanislav Skala a děti z místní základní školy, které si pod vedením učitelky Marie Chloupkové připravily pásmo písniček a básniček. Vítání nových občánků do života je v Měčíně už tradicí. V loňském roce zde například přivítali patnáct dětiček. Rodiče občánků se zapsali do pamětní knihy a obdrželi pozornost od radnice.