Promítat se bude vždy poslední sobotu v měsíci, slavnostní zahájení projektu s promítáním slavného okupačního dramatu režiséra Jiřího Krejčíka Vyšší princip je naplánováno na sobotu 24. února od 18 hodin.

„Po filmu se bude konat beseda s René Milfaitem na téma etika a mravnost. Po všech projekcích bude příležitost k otevřeným diskuzím nad zhlédnutým dílem,“ pozval průvodce synagogy Radek Vlach.

Expozice Památníku česko-německo-židovského spolužití v horské synagoze v Hartmanicích je až do konce března otevřena vždy v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin, od dubna do října 2018 pak každý den kromě pondělí od 9 do 18 hodin.