Od založení obce Běšiny se zde konaly bohoslužby až do doby, kdy byl kostel pobořen. V roce 2004 byla tradice obnovena a každý rok se na tomto místě nejbližší neděli svátku sv. Bartoloměje koná mše svatá pod širým nebem.

U příležitosti tradiční poutě se v neděli 23. srpna bude konat 6. setkání na Bartoloměji u Běšin. Akci pořádá obec Běšiny, římskokatolická farnost Klatovy a místní sbor dobrovolných hasičů a spolufinancuje EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na bartolomějskou pouť tradičně zavítá na jeden tisíc poutníků, mezi kterými budou i přátelé z bavorské obce Lalling, s kterou Běšiny pojí dlouholeté partnerství.

Setkání na Bartoloměji začne ve 13 hodin průvodem od kostela v Běšinech, kde ve 14.30 hodin bude sloužena česko-německá mše svatá pod širým nebem, kterou bude celebrovat plzeňský biskup Mons. František Radkovský a klatovský arciděkan P. Antonín Bachan. „Dřív jsem sloužil pouze české a německé mše odděleně, dnes už jezdím každé dva týdny na dvojjazyčné poutě a lidí z obou stran hranice na společných akcích přibývá,“ říká s potěšením Mons. František Radkovský, který 2. srpna v Plzni dostal nejvyšší vyznamenání - „Medaili smíření Ackermann-Gemeinde.“

V 16 hodin na ni naváže bartolomějská jízda na koních a koňských povozech, kterou zajišťuje Westernový ranč Podolí. Je připraven i bohatý doprovodný program. Během celého odpoledne bude k dobré náladě již tradičně hrát Malá muzika Nauše Pepíka.

DŘÍVE KOSTEL, DNES POUTNÍ MÍSTO

Kostel sv. Bartoloměje býval původně farním pro Běšiny a okolí. Byl vybudován v gotickém slohu kolem roku 1370 a zasvěcen patronu Karla IV. - sv. Bartoloměji. V roce 1579 kostel vyhořel a byl restaurován. Za vlády císaře Josefa II. z rozhodnutí českobudějovického biskupa byl chrám roku 1788 opuštěn a jeho zařízení přeneseno do kostela Navštívení Panny Marie v Běšinech. Potom už objekt nebyl udržován a v 19. století byl svévolně pobořen. Chrám, který byl postaven ze žulových kvádrů, měl v západním průčelí čtverhrannou věž s mohutnými opěráky v nárožích, přistavěnými teprve v 18. století. K chrámové lodi o rozměrech 10,9 x 8,4 metrů přiléhala na severní straně později přistavěná sakristie. V polygonálním presbytáři, osvětleném třemi gotickými okny jsou pozůstatky kamenných konsol, nesoucích žebra klenby.

Okolo kostela sv. Bartoloměje byl ohrazen dřevěným plotem hřbitov, kde pohřbívala horní část Běšin, Hubenov, Podolí a Tržek až do roku 1804, kdy byl zřízen hřbitov v Běšinech a hřbitov při kostele sv. Bartoloměje byl zrušen.

ZAČALI S OPRAVOU NEJSTARŠÍ PAMÁTKY

Obyvatelé Běšin se před dvěma lety pustili do úprav zříceniny kostela. V úpravách jim pomáhalo na třicet členů Klubu přátel Klatovska, kteří vynášeli uvolněný lomový kámen ze zasypaného presbytáře. Protože chtěli dát kostelu nový duchovní smysl, rozhodli se na své náklady zde instalovat mohutný kříž, který by měl vyzývat k usmíření mezi národy. Tato akce se uskutečnila 26. srpna 2007 jako součást 4. ročníku bartolomějské pouti ve spolupráci s obcí Běšiny. „Do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Běšinech na návsi jsme už dali 4,5 milionu korun, převážně z peněz EU. Do ruin kostela sv. Bartoloměje zatím radnice investovala přes 600 tisíc korun a stabilizovala ji,“ uvedl starosta Běšin František Vlček.

Hana Sádlíková