„Dnes se doléčuje v léčebně dlouhodobě nemocných. Její fyzický i psychický stav je velmi dobrý,“ uvedla primářka oddělení Miriam Gredová. Dodala, že podobné případy, stejně jako například podpora veřejnosti, jsou pro ně v těchto velmi náročných týdnech velkou vzpruhou.

Intenzivní péče v Klatovské nemocnici je poskytována na akutních lůžkách ARO a multioborové JIP a na následných lůžkách DIP a DIOP (dlouhodobá intenzivní péče a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče). Jenže podzimní nárůst počtu pacientů s Covid-19 si vyžádal zřízení speciální jednotky.

„V polovině října musela být otevřena covidová jednotka intenzivní péče, kde tito pacienti byli hospitalizováni a léčeni. Je na ní pět míst a povětšinou byla obsazena, i dnes jsou všechna lůžka plná. Lůžka jsou monitorovaná, vybavena ventilátory a přístroji pro vysokoprůtokovou oxygenoterapii. Zajištěni jsou tak pacienti intubovaní i ti, kteří vyžadují tzv. neinvazivní plicní ventilaci a kyslíkovou terapii,“ řekla Deníku Gredová. Doplnila, že do Klatov byli přiváženi pacienti i z jiných nemocnic v kraji. „Koordinace péče o pacienty s onemocněním Covid-19 v rámci skupiny Nemocnice Plzeňského kraje fungovala velmi dobře,“ potvrdila primářka.

Na jejím oddělení, stejně jako jinde v republice, byla nastavena vysoká míra ochrany personálu i pacientů ještě před Covid-19, teď byla opatření ještě výrazně zpřísněna - respirátory a ochranné štíty na obličej, obleky, dvojité rukavice a návleky na nohy, to vše je samozřejmostí. I tak se nákaza některým zdravotníkům nevyhnula. „Onemocněly zejména sestřičky, u lékařů byla tato nemoc zaznamenána ojediněle. Příznaky byly od pouhé pozitivity po lehký průběh,“ zbilancovala Gredová. Dodala, že chod oddělení nebyl kvůli nemocnosti personálu naštěstí ohrožen ani jednou. „Velmi jsme ocenili práci studentů medicíny i středních zdravotnických škol, kteří nám tu vypomáhali,“ řekla Deníku primářka. Radost jí udělali i ti, kteří dali lékařům, sestřičkám i všem ostatním v nemocnici najevo, že si jejich práce váží. „Myslím, že veřejnost stejně jako na jaře vnímala tíži situace. Setkali jsme se s podporou. Milá byla poděkování, která přišla za péči,“ sdělila Gredová.