Počet žádostí o mezinárodní řidičské průkazy v letních měsících každoročně vzrůstá. Shodují se na tom úředníci z Klatov, Sušice i Horažďovic, kteří tyto doklady na Klatovsku vydávají. Zároveň ale podotýkají, že celkový počet vydaných mezinárodních průkazů za rok postupně klesá. Je to způsobeno členstvím České republiky v Evropské unii a vzájemným uznáváním osobních dokladů zeměmi pětadvacítky.


Mezinárodní řidičský průkaz opravňuje k řízení vozidel i v zemích, se kterými Česká republika tuto smlouvu o vzájemném uznání dokladů nemá. Existují dva typy průkazů, podle Ženevské a Vídeňské úmluvy. Vzhledově jsou velmi podobné, ale každý z nich opravňuje k řízení jen v těch zemích, které se pod danou úmluvu podepsaly. Většina států přistoupila na obě, ale například USA, Kanada nebo Austrálie uznávají pouze doklad dle Ženevské úmluvy. Rozdílná je i doba platnosti – řidičský průkaz podle Ženevské úmluvy platí jeden rok, průkaz podle Vídeňské tři roky. Oba typy vydávají na počkání příslušná pracoviště obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, nejčastěji odbory dopravy. Na Klatovsku vám jej vydají dopravní odbory městských úřadů v Klatovech, Sušici a Horažďovicích.


„Od ledna letošního roku jsme vydali 40 průkazů podle Ženevské úmluvy a 29 podle Vídeňské, nejvíce žadatelů si je každoročně vyřizuje kvůli cestám do Chorvatska,“ říká Karel Baštář z Odboru dopravy městského úřadu v Klatovech. Po vzájemném uznání řidičských průkazů státy Unie jim podle něj ubyla zhruba polovina z celkového počtu žádostí. Přesto vždy v létě zaznamenávají značný nárůst oproti zbytku roku. K vydání mezinárodního řidičského průkazu je podle webu Ministerstva dopravy potřeba občanský průkaz, nebo jakýkoliv jiný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz, jedna fotografie a poplatek 50 Korun. Mezinárodní řidičský průkaz není dokladem sám o sobě, slouží pouze jako doplněk standardního řidičského průkazu. Při cestě do zahraničí je proto nutné vzít si s sebou i ten český.


Snížený zájem o mezinárodní řidičské průkazy v důsledku vzájemného uznávání dokladů zeměmi pětadvacítky potvrzují i lidé, které jsme oslovili na klatovském náměstí. „Chystám se na Slovensko, ale o mezinárodní řidičák žádat nebudu, na Slovensku mi stačí český,“ sděluje Zdeněk Němeček. Podobně je na tom i Pavlína Kopková. „S rodinou pojedeme na dovolenou do Itálie a tam nám uznají normální český řidičák, takže ten mezinárodní nepotřebujeme,“ dodává Kopková.

Státy v Evropě, které mohou vyžadovat mezinárodní řidičák:
Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Norsko, Moldavsko, Albánie, Bělorusko, Makedonie


Tomáš Kutil, spolupracovník Deníku