„Vlastníci získají srovnávací sestavení parcel před obnovou a po obnově katastrálního operátu, případně mohou dostat i informativní výpis z katastru nemovitostí po obnově katastrálního operátu, jde o informativní výpis, který není možné použít např. jako doklad na úřadech,” vysvětlila Olga Kalčíková z Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj.

Zástupci katastrálního úřadu budou připraveni zodpovědět případné dotazy na obecním úřadu v Chanovicích v pondělí 14. listopadu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, na úřadu městyse Kolinec v úterý 15. listopadu od 9 do 17 hodin, pro Milínov v restauraci U Jelena v Hlavňovicích ve středu 16. listopadu od 9 do 17 hodin a pro Vlastějov na Městském úřadu Hartmanice v pondělí 21. listopadu od 9 do 17 hodin.

Informativní výpisy spolu s tištěnými mapami zůstanou ještě po dobu 14 dnů na obecních úřadech. Tak si je mohou vyzvednout i ti, kteří nemohli přijít ve stanovenou dobu. „Po jednom měsíci bude vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu a od toho okamžiku platí pouze mapa v digitální podobě a nový soubor popisných informací katastru nemovitostí. Tyto mapy v aktuálním stavu včetně popisných informací katastru nemovitostí a stavu jednotlivých řízení budou pak nepřetržitě, veřejně a zdarma přístupné na internetu na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz,” doplnila Kalčíková.