Zde přinášíme kompletní vysvětlení a vyjádření Oldy Říhy, ke zrušenému koncertu:

S plnou odpovědností a po dlouhém čekání na rozhodnutí pořadatele MěKS Klatovy jsme se rozhodli, že Katapult dne 18.července 2020 z důvodu vyšší moci (Pandemie Covid -19) na náměstí v Klatovech nevystoupí.

Koncem roku 2018 jsem dohodl s panem starostou Salvetrem, že Katapult vystoupí 18. 7. 2020 na velkém koncertě v Klatovech na náměstí. V průběhu roku 2019 byly uskutečněny veškeré potřebné přípravy a byla uzavřena smlouva dne 4. 3. 2020. Podmínky pro uspořádání velkého koncertu se ale nyní díky pandemii Covid -19 kvůli restrikcím a omezení návštěvnosti na kapacitu max. na 1 000 lidí radikálně změnily oproti normální situaci a době, ve které jsme vše připravovali a uzavřeli smlouvu.

Nově opravená další část sídliště Podhůrčí v Klatovech.
FOTO: Další část Podhůrčí je opravena, po pouti budou práce pokračovat

Základní fakta:

* ještě na přelomu květen/červen vyhlásil p. Prymula a p. Vojtěch, že velké venkovní akce do konce roku nebudou.

* velké akce na náměstích a prostranstvích, festivaly a Městské a jiné slavnosti se nekonají nebo překládají na 2021

* velká divadla s velkou kapacitou nehrají a počkají až na start sezony v září 2021

Umělecké důvody:

Katapult od 13.3. 2020 nevystupuje a chce se vrátit na koncertní pódia v době normální, bez restrikcí a omezování, aby naši fanouškové nebyli vystrašení z možnosti nákazy a ohrožení zdraví.

Faktické důvody:

Na tak velkém prostranství s kapacitou před jevištěm až 3 500 lidí není prostě možné udržet prostor pro max 1 000 lidí. Lidé budou vpravo i vlevo jeviště a dokonce tam bývají i za jevištěm. Až se při koncertě setmí, nikdo je prostě neudrží, aby nepřekonali zábrany vymezeného prostoru.

Jsme všichni povinni chránit zdraví a životy lidí a bylo by na pováženou, kdyby v Klatovech nedejbože vzniklo "ohnisko" nákazy a vrhlo by to tak špatné světlo na MÚ, MKS a Katapult. Vždyť i já sám jsem ve věku /72 let/ součástí nejohroženější skupiny obyvatel. Na podporu svých slov cituji slova epidemiologa Rastislava Maďara. Cituji: "Je možné, že druhá vlna se tu může objevit už v létě".

Ilustrační foto.
Měl neplatný lékařský posudek, přesto usedl za volant